Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 april 2020

D66 Deventer in Corona-tijd

D66 Deventer is zoekende naar een nieuw houvast zonder de 1.5 meter te negeren. Zoveel vragen, zo weinig antwoorden. Hoe lang zal dit duren? Hoe komen we straks weer op gang? Willen we wel weer terug naar de pré-coronatijd? Hoeveel dierbaren zullen we verliezen?

 

Het dramatische overlijden van raadslid Peter Onvlee, een week na het overlijden van zijn vrouw, geeft corona een gruwelijk gezicht. Corona ontregelt ons dagelijks leven ingrijpender dan we konden voorzien. Toch wil D66 Deventer  belangstellenden en inwoners van Deventer informeren over onze inzet bij het raadswerk in Deventer.

Gemankeerd raadswerk

Door alle beperkingen is het onmogelijk elkaar allemaal fysiek in de raadszaal te ontmoeten, te debatteren en aldaar besluiten te nemen. De raadsleden treffen elkaar enkel digitaal via digitale videoapps. En dat werkt minder makkelijk en minder doeltreffend dan face-to-face in de zaal. Natuurlijk, alles went, en de eerste vide­o-vergadering over het bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd verliep redelijk goed. De fractie heeft laten weten haar steun aan dit plan te zullen geven.

Afgezien van de techniek is het raadswerk wat gemankeerd doordat de corona-crisis zo alles overheersend is op het functioneren van bewoners, bedrijven, instellingen et cetera, dat al het andere minder belangrijk wordt. Horecabedrijven hebben het zwaar, cultuurinstellingen hebben alleen uitgaven, zorgverleners maken daarentegen overuren en de collegeleden zijn allen druk om de bedrijven en instellingen binnen hun eigen portefeuille te ondersteunen. Burgemeester Ron König draait met de centrale crisisorganisatie overuren om alles enigszins op elkaar af te stemmen en de contacten met de veiligheidsregio, de provincie en de ministeries te onderhouden. De fractie van D66 kiest er bewust voor om in deze crisis geen politiek te bedrijven en is daarom terughoudend op de sociale media. Wij vinden het stuitend om te zien hoe enkele fracties in de Tweede Kamer het beter menen te weten dan het RIVM of andere experts en het kabinet op hoge toon verwijten dat er te laks of te streng wordt opgetreden. In Deventer is er binnen de Raad gelukkig grote saamhorigheid en zien we 1 raad die als collectief niets liever wenst dan de crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wekelijks worden fracties bijgepraat

Sinds de start van de intelligente Lock down hebben de fractievoorzitters elke woensdagavond een online bijpraatmoment met burgemeester Ron König en de griffier Alex Kerver. In ruim een uur tijd horen de fractievoorzitters de problemen die er spelen in de instellingen, de verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, het onderwijs, de bedrijven en wat het college hieraan doet. De fractievoorzitters kunnen vooraf en tijdens het gesprek vragen stellen en die worden zo goed mogelijk beantwoord. Na elk overleg koppelen de fractievoorzitters het besprokene weer terug naar de eigen fracties. D66 Deventer doet dit tegenwoordig op woensdag- of donderdagavond. Dat leidt weer tot nieuwe vragen die weer worden teruggelegd bij griffier Alex Kerver die de vragen weer geordend doorstuurt naar het college. De wekelijkse fractie-overleggen zijn korter dan gebruikelijk omdat de agenda van de raad momenteel vrij beperkt is. Niet omdat er niets gebeurd, maar omdat collegeleden druk zijn met crisisbeheersing en geen energie noch middelen hebben voor nieuwe beleidskaders, uitvoeringsprogramma’s en dergelijke. Op dit moment vervullen de fracties (cq de hele raad) meer een signalerende dan een besluitvormende functie.

Regeren is vooruitzien

Ook aan deze crisis komt een eind. Dat zal echter nog geruime tijd vergen. De actuele cijfers van het RIVM laten laten een hoopgevende ontwikkeling zien. Maar we weten ook dat we nog lange tijd afstand in acht moeten nemen met alle beperkingen van dien. Niettemin zal de komende tijd steeds meer sprake zijn van nieuwe raadsstukken vanuit het college waarover de gemeenteraad een besluit zal moeten nemen. Daar zullen ook voorstellen tussen zitten waarover fracties van mening verschillen en met elkaar in debat willen gaan. Daar zal de raad een vorm bij moeten zoeken die dat beter mogelijk maakt dan het huidige videovergaderen. Het kabinet spreekt over een voorzichtige afbouw van de beperkingen vanaf 28 april, maar de raad heeft nog niet scherp wanneer en hoe we het fysieke vergaderen kunnen hervatten.

De huidige periode van saamhorigheid en a-politieke crisisbeheersing zal in elk geval niet eeuwig duren. Gelukkig maar, want goed bestuur vergt democratische controle en tegenspraak. Als we dat niet zouden doen, belanden we in Hongaarse toestanden en dat zou de crisis voor ons als democraten alleen maar erger maken.

 

De fractie van D66 Deventer