Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2020

Vragen over Regionaal Serviceteam Jeugd

De fractie van D66 Deventer heeft 2 maart 2020 vragen gesteld over het RSJ. Het Regionaal Serviceteam Jeugd voert voor 11 gemeenten in IJsselland ondersteuning in de jeugdhulp uit. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop, contractbeheer, financiële administratie en monitoring. We willen graag geïnformeerd worden over de stand van zaken op dit dossier, zeker nu er komend jaar een nieuwe inkoopronde komt.

De uitvoering van de jeugdhulp gaat in Deventer om circa 2000 jonge cliënten en vele miljoenen Euro’s. We komen als gemeente vaak positief in het nieuws omdat we het financieel goed doen. We zijn als gemeente zelf aan zet bij de organisatie van (een deel van) de toegang tot jeugdhulp. Maar we willen als fractie ook inzicht in de kwaliteit van de geboden hulp en hoe die op peil blijft in een volgende regionale inkoopronde. Daarvoor hebben we de monitoring en administratie van de RSJ nodig en inzicht in overwegingen over de inkoopprocedure.

Informatie

Onze vragen hebben betrekking op de ervaringen met de huidige aanpak en op grond van welke informatie er wordt gewerkt aan de nieuwe inkoopformule. Op dit moment worden zorgaanbieders namelijk door RSJ uitgenodigd voor informatiesessies over een nieuwe inkoopstrategie. Maar als gemeenteraad hebben wij nog geen kadernota ontvangen. Geen definitieve analyse van de afgelopen jaren. En geen uitnodiging voor een inhoudelijk gesprek. Dat maakt onze controlerende en maar ook onze kaderstellende rol lastig. Ook vorig jaar was de RSJ laat en erg summier met de informatie over het eigen functioneren. Daar heeft Deventer toen een zienswijze voor ingediend. Maar dan ben je feitelijk te laat.

Betrekken raad voor grip en begrip

We willen van het college graag duidelijkheid over het tijdspad waarin we als raad betrokken worden en zouden graag met RSJ om tafel. Dat mag binnen de gemeente maar ook regionaal, zoals we met de GGD of veiligheidsregio op inhoudelijke thema’s doen. Voor meer wederzijds begrip en grip op de regionale samenwerking.

 

De D66 fractie heeft dit punt voor de raadstafel van 11 maart 2020 geagendeerd. We willen met de andere woordvoerders in het sociaal domein van gedachten te wisselen over deze kwestie.