Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 februari 2020

Haveneiland is een slapende prinses

Het Havenkwartier van Deventer is een bijzonder gebied. Het is het gebied tussen de Mr. De Boerlaan, de industrieweg en de Hanzeweg. Het wordt ook wel de voorhaven genoemd; het stuk haven tussen de sluis en de brug naar de beroepshaven. Het stuk tussen de Mr. De Boerlaan en de eerste Havenarm heeft zich de afgelopen jaren mooi ontwikkeld met een bijzondere mengvorm van wonen, cultuur, horeca en bedrijvigheid. Het gebied tussen de eerste en tweede havenarm (het Haveneiland) blijft achter qua ontwikkeling en dat geldt ook voor het gebied tussen de tweede havenarm en de Hanzeweg. De fractie van D66 meent dat dit hele gebied veel potenties heeft die beter benut kunnen worden. Het haveneiland is als een slapende prinses die wakker gekust mag worden. Hoe gaan we dat doen?

Benut kansen Haveneiland

Na het faillissement van Roto-Smeets, heeft het college opdracht gegeven om een plan te maken voor de bedrijventerreinen op en rond de haven (waaronder terrein Rotos-Smeets). Dit zien we als een goede stap, maar we constateren ook dat het college een voorzichtige keus maakt voor de ontwikkeling van het Haveneiland. Zo is een stand-still afgesproken voor verzoeken voor woningbouw op het Haveneiland voor een periode van 8 maanden. Het college lijkt zich zorgen te maken dat woningbouw op het haveneiland beperkingen veroorzaakt voor andere ontwikkelingen op en rond dit gebied. We kunnen begrijpen dat het niet handig is om woningen te bouwen naast het hier mogelijk te vestigen Burgerweeshuis, maar op pakweg 100 meter afstand of meer, zien we wel mogelijkheden voor menging tussen woningbouw en bedrijvigheid zoals in het gebied tussen de Mr. De Boerlaan en de eerste Havenarm. Dit helemaal indien de Roto-Smeets locatie zich kan transformeren tot een aantrekkelijk woongebied op steenworp afstand van het centrum.

D66 stelt vragen aan het college

Samen met GL, PvdA en Deventer Belang heeft de fractie van D66 een aantal vragen gesteld aan het college. We willen beter begrijpen waarom het college de slapende prinses liever wil laten slapen. We willen ook meer weten over de planning van de plannenmakerij voor het grotere gebied rondom het Roto-Smeets terrein. We zullen de beantwoording afwachten om te bezien of we als fractie meer initiatief moeten nemen om de prinses wakker te kussen. De vragen zijn te vinden via deze LINK