Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

Deventer Jongerenraad

Tijdens de raadstafel van 5 februari 2020 sprak de raad over de ontwikkelingen rondom het vormen van een jongerenraad in Deventer. Een wens van D66 Deventer is om jongeren meer te betrekken bij politieke onderwerpen die hen raken. Een student van Saxion en een groep scholieren van Etty Hillesum Lyceum (EHL) het Vlier gaven een presentatie over hun bevindingen.

Scholieren EHL het Vlier

De scholieren van het EHL maakten op iedereen een sterke indruk. Ze hadden diezelfde 5 februari net een pilot gedraaid van een mogelijke vorm voor een jongerenraad. De scholieren hebben een concept bedacht dat gestoeld is op de deliberatieve democratie. Een vorm van publieke besluitvorming waarin informatievergaring, overleg en de uitwisseling van argumenten centraal staan. Ze kiezen hier voor een vorm waarin de deelnemers worden gekozen door loting en zo de best mogelijke afspiegeling van de samenleving borgen.

De resultaten van een eerste keer waren indrukwekkend. Onder begeleiding van een ambtenaar en twee voorbereidende dagen, pakten ze met een groep van 23 jongeren de problematiek van zwerfjongeren in Deventer aan. Volgens de scholieren kwamen juist de jongeren die hun eigen mening doorgaans als ‘minder waardevol’ waarderen, met de meest verrassende invalshoeken. Dat de groep waar het probleem zich voordoet zelf buigt over problematiek wordt als zeer waardevol ervaren, de perceptie van een jongere die kijkt naar de problemen van andere jongeren komt tot nieuwe inzichten en bruikbare invalshoeken.,

Tevens doen ze de aanbeveling om geen vaste kliek te benoemen, maar de loting van de leden per onderwerp of project te doen. Zo ontstaat er een frisse dynamiek en wordt een grote en brede groep jongeren in aanraking gebracht met inspraak en persoonlijke ontwikkeling.

Presentatie Saxion

Een student van Saxion heeft in opdracht van gemeente Deventer uitgezocht welke vormen van jongerenvertegenwoordiging relevant kunnen zijn voor Deventer. De student kwam tot een vijftal mogelijke opties:

  1. Adviesvangers
  2. Jongerenambassadeurs
  3. Het Denknetwerk
  4. Jongerenraad Het Vlier
  5. Jongerenraad Raster

De meest relevante uitgangspunten zijn dat de jongerenraad niet te zwaar belast moet worden, zodat het leuk blijft, er een vergoeding is voor de deelnemers, het geen vast kliekje is en dat er ook wat met de input wordt gedaan.

Hoe nu verder?

D66 Deventer omarmt dergelijke vormen van jongerenvertegenwoordiging. Naast D66 zijn er nog meer partijen enthousiast over jongerenvertegenwoordiging en de gepresenteerde resultaten. D66 Deventer zal daarom de komende tijd samen met andere partijen, maar ook met bijvoorbeeld de scholieren van het EHL in gesprek gaan om te duiden welke vorm het meest geschikt zou kunnen zijn voor gemeende Deventer.