Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

D66 Deventer: Maak werk van waterstof in Deventer

In de raad spreken we op 5 februari 2020 door over het energieplan. De fractie van D66 omarmt de ambities van het plan in grote lijnen en zullen dit steunen. De fractie mist echter wel de aandacht voor een heel kansrijke energiedrager; waterstof. Deze energiedrager biedt grote kansen voor het gebruik voor het (zware) transport en voor het verwarmen van huizen in de oudere wijken van de stad.

 

Maak een collegelid ‘wethouder waterstof’

D66 vindt dat het college bij de uitvoering van het energieplan veel meer aandacht moet besteden aan het gebruik van waterstof. Het plan hoeft niet te worden aangepast, maar in de uitvoering moet waterstof wel nadrukkelijker worden meegenomen. De fractie vraagt om het opstellen van een waterstofagenda met concrete projecten. Elke wethouder heeft met het onderwerp te maken. Iets dat van iedereen is, is meestal van niemand; daarom vraagt D66 naar een coördinerend wethouder voor waterstof.

 

Ligging aan A1 als succesfactor

De fractie van D66 Deventer stelt het college schriftelijke vragen over de kansen en mogelijkheden om waterstof beter te benutten voor de energietransitie. D66 wijst op de vele actuele ontwikkelingen omtrent het gebruik van waterstof in het verkeer, openbaar vervoer en het verwarmen van woningen. In de provincie Drenthe worden zes waterstoftankstations gebouwd. Deventer biedt met zijn ligging aan de A1 uitstekende mogelijkheden voor een tankstation. En waterstof kan prima gemaakt worden door een windmolen langs de A1 die alle stroom gebruikt om waterstof te maken. Zo’n windmolen is al uitgevonden en in gebruik.

 

Kip-ei-probleem tussen aanbod en vraag

De hedendaagse belemmeringen zitten niet zozeer in de techniek, maar in de opschaling naar bredere toepassingen. Dit verloopt nog moeizaam. Al sinds er sprake is van toepassing van waterstof in het verkeer, heerst er een kip-ei-probleem tussen het aanbod van waterstof (tankstations) en het gebruik van waterstofauto’s. In het coalitieakkoord staat dat er op het bedrijvenpark A1 een tankstation komt.