Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 december 2019

Volgende fase regionale energiestrategie (RES)

In de afgelopen raadsvergadering is de startnotitie Regionale Energie Strategie door de raad vastgesteld. De startnotitie beschrijft de manier waarop de regio West Overijssel tot het uiteindelijk bod vanuit de regio gaat komen. Het omschrijft de stappen die gezet zullen worden en wanneer er goedkeuring nodig is vanuit de gemeente.

Uiteindelijk is vastgesteld dat formeel gezien de gemeenteraad het conceptbod niet zal goedkeuren. Dit leverde de nodige kritische vragen op aan de wethouder. De gemeenteraad wil intensief betrokken worden bij de totstandkoming van het Deventer conceptbod in de regio. De Wethouder heeft nogmaals toegezegd de gemeenteraad hierin te betrekken. Voor ons, en veruit de meeste andere partijen, reden om in te stemmen met de startnotitie. Uiteraard moet de gemeenteraad wel goedkeuring geven aan het definitieve bod wat vanuit de regio naar het rijk gestuurd zal worden.

Voor ons is van belang dat we vaart blijven maken met de duurzame ambities voor Deventer, waaronder het zetten van de benodigde stappen binnen RES verband. In Deventer loopt het pad van de RES gelijk op aan het energieplan. We zullen in het eerste gedeelte van het nieuwe jaar dus zeker vaker spreken over energie en duurzaamheid.