Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 december 2019

Rekenkamer onderzoek naar bedrijventerrein A1

Het laatste kwartaal van 2019 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de kansen en risico’s rond de uitgifte van het A1 bedrijvenpark. Over dit onderzoek was al in verschillende raadstafels gesproken en afgelopen woensdag was de afsluitende bespreking van het raadsvoorstel over dit onderzoek. In het raadsvoorstel werd voorgesteld om alle aanbevelingen over te nemen.

Amendement D66 nuanceert het raadsvoorstel

Hoewel D66 waardering heeft voor het rekenkameronderzoek, was niet elke aanbeveling in het rapport zo verstandig. Wethouder Thomas Walder (D66) maakte namens het college duidelijk dat het bijvoorbeeld niet slim is om een klein deel van het gebied te herbestemmen als woongebied. Het is ook niet slim en wenselijk om de hoeveelheid groen te verminderen.

Met een amendement heeft D66 de aanbevelingen verfijnd; sommige aanbevelingen kunnen wel, andere kunnen beter (nog) niet overgenomen worden. In het voorjaar komt wethouder Walder met enkele scenario’s naar de Raad over hoe het terrein verder in ontwikkeling kan worden genomen. Dat is een beter moment om integraal over deze gebiedsontwikkeling te spreken. Dan zal ook worden bekeken hoe haalbaar en verstandig de verdere uitgifte van het westelijk deel van het plangebied is. Het amendement is, na een wat rommelig verlopen debatje over de technische formulering, unaniem aangenomen door de raad.

 

Jan Schuring draagt woordvoerderschap A1 over

Kort voorafgaand aan de raadsvergadering is aan Jan de vraag gesteld of het woordvoerderschap over dit bedrijventerrein geen spanning geeft met zijn nieuwe functie van directeur Technology Base (Technology Base Twente is een bedrijventerrein met luchthaven). Is het bijvoorbeeld denkbaar dat een bedrijf zich zowel in Deventer als op het terrein in Twente wil vestigen? Hoewel Jan benadrukt dat beide terreinen onvergelijkbare profielen hebben, wil hij elke schijn van belangenverstrengeling of -conflict vermijden; geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste waarden die je hebt in de politiek. Het woordvoerderschap voor het A1 bedrijventerrein ligt de verdere raadsperiode bij Wouter Holtslag. En dat voor S-park verder bij Gerry Stegeman.

D66 pleit voor een goed gesprek binnen de raad over de vraag hoe te handelen in dit soort situaties.