Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 december 2019

D66 blijft vriend van de MIMIK

Op de laatste raadsvergadering van 19 december 2019 kon de raad zich uitspreken over een lening van € 600.000,- aan de MIMIK. In het verleden is afgesproken (als bezuinigingsmaatregel) dat de stichting de MIMIK via crowdfunding zelf zou zorgen voor € 600.000,- om de zalen in te richten met stoelen en elementaire aankleding. Met alle negatieve publiciteit is dat het afgelopen jaar natuurlijk niet gelukt. Dat maakte het noodzakelijk voor de MIMIK om de gemeente om een lening te vragen.

Het college was daartoe bereid, maar moet daarvoor een extra risicoreservering vrijmaken omdat niet zeker is dat MIMIK de lening kan terugbetalen. De Raad moest toestemming geven voor de extra risicoreservering. Deze situatie gaf vrij spel voor alle critici van de MIMIK. Het sleetse frame van “bodemloze put” kwam natuurlijk weer uit de monden van de VVD, Deventer NU en (helaas nu ook) Deventer Sociaal en ook enkele coalitiepartners konden hun zorgen (weer) vrijuit over tafel brengen.

D66 blijft MIMIK omarmen

Voor D66 is het een uitgemaakte zaak dat Deventer het nieuwe filmhuis/theater gaat omarmen. Het is treurig dat de bouwkosten zo zijn overschreden, maar stichting de MIMIK heeft part nog deel aan die overschrijdingen en moet nu gewoon de kans krijgen om de zalen te openen en de exploitatie te kunnen starten. Het is ondenkbaar dat de zalen opengaan zonder stoelen. D66 had liever gezien dat inrichtingskosten bij de bouwkosten van het theater waren ondergebracht, maar die optie is verleden tijd en voor een schenking is geen meerderheid te vinden binnen de Raad.

Samenwerking geeft besparingen

Bij de behandeling van de cultuurvisie op 19 juni 2019 was al een motie van D66 aangenomen die het college opriep om de samenwerking van instellingen te versterken. Verdergaande samenwerking tussen de MIMIK en de Schouwburg bijvoorbeeld, kan besparingen opleveren die de exploitatie van de MIMIK kan verbeteren. Wethouder Verhaar stelde, onder verwijzing naar die motie, dat er al hard wordt gewerkt aan verdergaande samenwerking en dat komend voorjaar meer inzicht ontstaat over de mogelijke voordelen daarvan.

Word vriend van de MIMIK of koop een stoel

D66 benadrukte de mogelijkheid dat elke inwoner van Deventer met een gift van € 20,- ook “vriend van de MIMIK” kan worden. Zie deze LINK. Jan is tijdens de raadsvergadering vriend geworden. Elke particuliere bijdrage van inwoners van Deventer verkleint de financiële zorgen van de MIMIK en maakt het hen beter mogelijk de lening terug te betalen. Het is ook mogelijk om, bijvoorbeeld als groep, een stoel in de filmzaal te komen. Voor € 500,- heb je een eigen stoel en heb je het eerste jaar vrije toegang. Zie KOOP STOEL.

Uiteindelijk stemde een raadsmeerderheid in met het raadsvoorstel en kan MIMIK in de zomer 2020 haar deuren openen en kunnen de lege stoelen in gebruik genomen worden. D66 kijkt er naar uit!