Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 november 2019

Deventer fietst door

Fijn dat de rode loper uit gaat voor de fiets, maar laten we dan wel samen bepalen wat we willen bereiken! Dat was de strekking van het betoog van D66 Deventer tijdens de begrotingsbehandeling op woensdagavond 13 november 2019. Er werd een door D66 ingediende motie aangenomen om fietsen eenduidig op de agenda te krijgen, zowel qua beleid als qua uitvoering.

Iedereen kent de voordelen van fietsen voor bijvoorbeeld gezondheid, ruimtegebruik en luchtkwaliteit. Om als gemeente duidelijke keuzes te maken, is het belangrijk om die maatschappelijke doelen te vertalen naar fietsambities en meetbare uitvoeringscriteria.

Hoeveel mensen- jong en oud- willen we op de fiets hebben en houden en wat betekent dat voor allerlei fietsvoorzieningen zoals parkeren, leenfietsen, fietspaden? Hoe zorgen we ervoor dat meer kinderen op de fiets naar school gaan? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen als speed-pedelecs?

Ook komt er aandacht voor eenduidige procedures. Als je vooraf meer rekening houdt met de fiets en het participatietraject goed is geregeld, dan voorkom je veel kosten en gedoe achteraf, zoals nu bij het fietsparkeren bij Mimik.

In de uitvoeringsagenda Fiets komen dan vervolgens ook de concrete projecten aan bod, zoals parkeren in de binnenstad, nieuwe fietspaden langs de Lebuinuslaan en gedragsbeïnvloeding via ‘Deventer viert fietsen’

Er zijn eerder moties aangenomen en toezeggingen gedaan over fietsbeleid, maar omdat fietsen een heel breed onderwerp is dat raakt aan veel domeinen, dreigde het te veel te versnipperen. Vandaar deze motie.

In het voorjaar worden de uitgangspunten besproken tijdens een raadstafel met raad, belangenorganisaties zoals de Fietsersbond en andere geïnteresseerden.

De motie werd ingediend door D66 samen met GroenLinks en ChristenUnie en gesteund door 30 van de 37 raadsleden.