Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 november 2019

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In Deventer heeft de Raad enkele jaren geleden ingestemd met de kadernota Vastgoed. Ook D66 heeft daar haar steun aan gegeven omdat die kadernota veel verstandige spelregels bevat over hoe de kosten van een pand worden doorberekend aan de gebruiker van dat pand. De hoofdregel is dat de gebruiker van een pand een normhuur betaalt en ook de aanvullende kosten betaalt die nodig zijn om dat pand goed te gebruiken. Klinkt allemaal reuze logisch.

Maar dat is niet logisch als het aankomt om de verduurzaming van een pand. Het programma cultuur gebruikt enkele historische en grote panden zoals de Waag. Deze panden zijn bijzonder duur om te verduurzamen en die hoge kosten worden dan neergelegd bij een “arm programma” zoals Cultuur. Dat vindt D66 niet eerlijk. Zoals het ook niet eerlijk is om de relatief hoge kosten van een oude sociale huurwoning helemaal door te bereken aan de huurder met een laag inkomen. Als we zo gaan rekenen gaat het niets worden met de energietransitie.

We hebben daarom een motie opgesteld die de informatie moet opleveren om later te kunnen besluiten tot eerlijker spelregels in de nota vastgoed. U leest hieronder de toelichting die de indiener Jan Schuring heeft gegeven bij de aftrap van de behandeling. En het goede nieuws is dat ook deze motie met een grote meerderheid is aangenomen door de Raad

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Lees hieronder de gesproken tekst:

Voorzitter, de motie vastgoed.

De aanleiding voor deze motie staat in de cultuurvisie met voorstel De Waag voor 4 ton te verduurzamen en te verbouwen. Mijn fractie vindt dit geen goed idee hoewel we de verduurzaming als zodanig natuurlijk onderschrijven.

De huidige spelregels in de kadernota vastgoed leiden ertoe dat programma’s met veel historische niet geïsoleerde panden zoals de Waag veel hogere kosten maken dan programma’s die toevallig net in moderne goed geïsoleerde panden zitten. Dat vinden we niet eerlijk en evenwichtig.

We snappen ook niet waarom we zo’n investering eenmalig doorberekenen aan een programma. Is dat niet via jaarlijkse aflossingen op de kapitaalslasten te financieren en kan je niet ook de besparing op de energierekening als dekking gebruiken voor de investering.

De motie roept dus om in kaart te brengen hoe de verduurzamingskosten er per programma  ongeveer uitzien, hoe die dekking kan worden geregeld, hoe de energiebesparing kan worden gebruikt voor de dekking en of en hoe het mogelijk is om de totale rekening evenwichtig te versleutelen over de programma’s. Relevante informatie om volgend voorjaar een keus en evenwichtige besluiten  te nemen.

Deze motie wordt mede ingediend door de fracties van:

PvdA, GroenLinks, Deventer Sociaal en ChristenUnie en Deventer Belang.

Amendement motie vastgoed (LINK)