Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 november 2019

Speelgoedmuseum gered!

De fractie van D66 maakt zich al jaren sterk voor het speelgoedmuseum in Deventer. Er is jarenlang gezocht naar een optimaal pand. Dat heeft niets opgeleverd en heeft helaas veel energie en geld gekost. Enkele jaren geleden is een amendement van D66 aangenomen om een bedrag van 3 ton jaarlijks beschikbaar te houden voor de exploitatie van het speelgoedmuseum en 1.5 miljoen voor een eenmalige verbouwing van een pand. Het college kwam nu met een voorstel om dit geld voor andere culturele doelen te gebruiken. Dit terwijl het laatste onderzoek aantoont dat het museum in het huidige pand kan blijven voor dit geld en het mogelijk is om het pand te verbeteren.

De fractie van D66 is van mening dat het speelgoedmuseum bij Deventer hoort en moet blijven. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een amendement om dat te bereiken. Een initiatief dat steun kreeg van veel mede-indieners. Een initiatief dat uiteindelijk een royale raadsmeerderheid van 25 stemmen opleverde.

We zijn apetrots dat we het behoud van het speelgoedmuseum voor elkaar hebben gekregen.

 

Speelgoedmuseum gered!

Spreektekst Jan Schuring

Voorzitter, dit onderwerp vergt iets meer uitleg en toelichting dan de beschikbare minuut uit het behandelvoorstel. Ik vraag om 3 minuten spreektijd.

Na het variantenonderzoek, dat is uitgevoerd dankzij het amendement van mijn fractie dit voorjaar bij de bespreking van de cultuurvisie, is het college wederom met het voorstel gekomen om het speelgoedmuseum te sluiten en de middelen daarvoor aan te wenden voor andere culturele ambities. Ook de voorbije weken bleek dat sluiting veel onbegrip en weerstand oproept binnen de Deventer gemeenschap. Dit museum is inmiddels onderdeel geworden van het cultureel erfgoed van Deventer. Dat sluit je niet zomaar. De fractie van D66 heeft daarom het initiatief genomen om dit collegevoorstel met een amendement te repareren. Het amendement spreekt voor zich en de toelichting geeft een duidelijke uitleg. Dat hoef ik op deze plaats niet te herhalen.

Wel maak ik twee kanttekeningen.

Ten eerste constateer ik dit amendement tot gevolg heeft dat we het concept van wisselende museale exposities in wisselende panden kunnen afsluiten. Nergens in NL functioneert dit concept naar tevredenheid dus kunnen we Deventer dit experiment beter besparen.

Ten tweede hoopten we stilletjes dat het variantenonderzoek zou aantonen dat variant 2 binnen handbereik zou komen. Wat is mooier dan een vast pand waar zowel de speelgoedcollectie als de historische collecties en de Knegt Drent collectie allemaal onder 1 dak gehuisvest kunnen worden en vanwaar uit het Deventer Verhaal met zijn roemrijke Hanzehistorie verteld kan worden. Maar het onderzoek liet zien dat die droom nu niet binnen het beschikbare financiële kader past. Het gaat voor nu dus om een keus tussen het collegevoorstel versus voortzetting van het museum in het huidige en te verbeteren pand. Dan kiest de fractie van D66 voor het laatste. Voor de beste optie is binnen de huidige krap sluitende gemeentebegroting geen geld en geen raadsmeerderheid. Laat het beste niet de vijand van het goede zijn.

Is mijn fractie nu helemaal happy met een hopelijk aangenomen amendement? Ja dat zullen we met de mede-indieners natuurlijk vieren. Maar we weten ook dat er grote schaarste is aan geld om de  museale ambities waar te maken. De structurele exploitatie voor het SGM is krap bemeten. Voor de Knegt Drent collectie is nog geen oplossing en we doen nieuwe culturele ambities zoals fonds nieuwe makers tekort.

Maar voorzitter, dit amendement ligt wel een fundament voor behoud van een structurele presentatie van de speelgoedcollectie en sluit stapsgewijze verbeteringen van de museale functie niet uit. Mijn fractie blijft zich inzetten, hopelijk met brede steun vanuit deze raad, om in financieel betere tijden op MLT meer te investeren in de ambities voor Deventer als boeiende beleefstad.

Voorzitter, tot zover mijn toelichting en overwegingen bij dit amendement dat voor DIT moment (niet iedereen stemt in met mijn MLT-ambities) mede wordt ingediend door de fracties van:

PvdA, GemeenteBelang, Deventer Belang, DENK, Deventer NU, ChristenUnie.

Amendement speelgoedmuseum (LINK)