Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Inburgering

Per 1 januari 2021 krijgen de gemeenten de regie over de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Dat betekent een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten op vrij korte termijn.

 

De fractie van D66 Deventer heeft in september 2019 vragen gesteld aan het college van B&W over de stand van zaken op dit dossier. Hoe wil het college de nieuwe regeling inhoudelijk en procedureel aanpakken?  We willen weten wat dit in de ogen van het college concreet gaat betekenen voor de begeleiding naar werk & scholing, taalverwerving en maatschappelijke participatie van nieuwkomers in Deventer. Maar ook wat er voor veranderingen op til staan voor de organisaties die hierin professioneel en/of vrijwillig actief zijn.

Het college heeft onze vragen beantwoord en onze vragen waren tevens aanleiding voor een raadsmededeling.  Er komt een eerste inventarisatie samen met gemeenten in de Stedendriehoek, daarover wordt de gemeenteraad begin 2020 geïnformeerd. Hoe er in het voorstel van het college zal worden samengewerkt met andere gemeenten en hoe er bijv. scholing wordt ingekocht, komt dan op tafel.

Als D66 hechten we aan een transparante procedure en tijdige duidelijkheid voor betrokkenen. We delen de zorg van het college voor wéér een extra regiefunctie bij gemeenten, zonder dat daar vooralsnog voldoende financiële middelen tegenover staan. Een goede integratie van nieuwe burgers van Deventer, zowel sociaal-cultureel als economisch,  is voor ons van groot belang.