Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

D66 Deventer: Altijd stemmen op station

De afgelopen twee verkiezingen verliepen op Station Deventer niet geheel vlekkeloos. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar was er geen sprake van een vrij toegankelijk stemlokaal. Tijdens de Europese verkiezingen was het helemaal niet mogelijk op het station een stem uit te brengen. D66 Deventer stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Ergernis

Het stemlokaal bevond zich bij de Provinciale Statenverkiezingen in een ruimte op het perron dat alleen toegankelijk is via de toegangspoorten van de NS. Niet erg praktisch voor alle busreizigers en andere passanten die het station graag gebruiken om hun stem uit te brengen. Tevens ging het stemlokaal veel later open dan de bedoeling was. Dat kwam door een miscommunicatie met de uitvoerende organisatie. Bij de afgelopen Europese verkiezingen bleek er zelfs helemaal geen stemlokaal meer te zijn. Wederom tot ergernis van vele reizigers die hun stem niet uit konden brengen terwijl zij dit wel graag wilden.

Stemmen op station al langer een wens

In 2016 kwam het verzoek voor stemmen op het station via de raad bij het college. Het toenmalig college beloofde zich in te spannen om dit – samen met de NS – te realiseren. Deze locatie is voor veel kiezers een goede plek om ’s ochtends vroeg te stemmen. Met zowel de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 als de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er veel gebruik gemaakt van dit stemlokaal.

Schriftelijke vragen

De fractie van D66 Deventer wil graag kunnen vertrouwen op een vrij toegankelijk stemlokaal bij het station. Daarom vraagt de fractie of de klachten ook zijn doorgedrongen bij het Deventer college. Maar ook welke maatregelen ze gaan treffen om voor volgende verkiezingen wel een vrij toegankelijk stemlokaal te realiseren.