Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 oktober 2019

Sport doet iets met je

Dat was de leus van de Nationale sportweek dit jaar. En ja, sport doet iets met je. Het maakt je actiever en gezonder. Sport verbindt bovendien. Maar wat kan de gemeente doen om sporten beter toegankelijk en aantrekkelijk te maken? Dat wordt dit jaar uitgewerkt in een nieuw Deventer sportbeleid, waarin veel aandacht is voor de sportverenigingen en hun accomodaties. Want aan accommodaties wordt het merendeel van het budget aan besteed.

Om te komen tot een zo veel mogelijk gedragen en gezamenlijk beleid, er in het voorjaar sessies georganiseerd in wijken om met sportverenigingen en andere betrokkenen, zoals het Deventer Sportbedrijf, te sparren. Hierin is (onder andere) gesproken over de volgende onderwerpen.

Accommodaties

Deventer kent veel sporthallen, -velden, (ijs)banen, zwembaden en dergelijke. Waar lopen verenigingen tegenaan bij het exploiteren van hun accomodaties? Hoe worden en blijven ze kwalitatief goed, toegankelijk, duurzaam en nog betaalbaar ook? Is samenwerking met andere verenigingen, de wijkcentra of scholen mogelijk en wenselijk?

In Zandweerd, Keizerslanden en Bathmen wordt volop gewerkt aan plannen voor het vernieuwen van sportaccommodaties. Geïntegreerd sportbeleid kan de gemeenteraad helpen om goede keuzes te maken en bij te dragen daar waar het het meest zinvol is.

Maatschappelijke betrokkenheid

Sportverenigingen staan midden in de samenleving. Denk aan de Gehandicapten-sporters van het Deventer Sportteam, sport bij re-integratie na ziekte en bij integratie van nieuwkomers. Sport in de buurt.

Voorbeelden van verenigingen die met lef deze bredere rollen oppakken zijn Avior, Helios en Daventria. D66 Deventer vindt dat sport en bewegen onderbelicht zijn bij de preventie en het herstel van veel ziekten. Maar ook dat de gemeente een rol heeft in de afstemming tussen verenigingen en zorgaanbieders.

Vrijwilligers bij vitale verenigingen

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de verenigingen. Wat bindt hen? Hoe kunnen vrijwilligers ondersteund worden?  Het beeld bij de verenigingen is wisselend. Feit is dat het vrijwilligersbestand veroudert. Moeten we kijken naar andere formules? Wat kunnen verenigingen van elkaar leren? Wat kan het Sportbedrijf doen?  We moeten leren van de ervaringen van de afgelopen jaren en wat elders werkt.

Jong en oud

Beleid is nodig om kinderen en jongeren met sport in aanraking te laten komen en om ouderen zo lang mogelijk actief te houden.  Er komt steeds meer bewijs dat bewegen helpt bij het voorkomen van bijv. dementie.

Gezonde en gelukkige inwoners

Deventenaren zijn vooral zelf aan zet om actief te worden. In clubverband of anderszins. Want laten we niet vergeten dat er ook buiten verenigingen om individueel bewogen wordt. Aantrekkelijke speeltoestellen in de wijk, wandel- en fietspaden en andere beweegvriendelijke, uitnodigende faciliteiten horen daar ook bij. Hier heeft de gemeente een taak. Er ligt een essentiële link met de omgevingswet die ook lokaal uitgewerkt gaat worden.

Wie is er aan de bal?

Het college komt dit najaar met een concept beleid sport & accommodaties. Dat wordt voor verdere meningsvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

D66 Deventer gaat zich inzetten voor vitale sportverenigingen met duurzame locaties. Om kinderen betaalbaar kennis te laten maken met sport en sport nog meer te zien als verbindende factor in de gezonde(re) Deventer samenleving. Dat vraagt om meer dan alleen actie bij de sport. Ook bij onderwijs, omgeving en zorginstellingen. Daar kan de gemeente meer richting geven.