Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Rard Metz stopt als fractielid

Tot zijn en onze grote spijt stopt Rard Metz met zijn inzet voor onze fractie. Door wisseling van werk verhuizen Rard en zijn partner Anneke naar Culemborg en dat maakt de beëindiging van het fractielidmaatschap onvermijdelijk. 

Rard heeft zich in 2017 bij de kandidaatstelling voor de GR gemeld. Na de verkiezingsuitslag is Rard in maart 2018 beëdigd als raadsopvolger. Hij heeft zich de afgelopen 1,5 jaar gericht op de onderwerpen in het sociaal domein en was daarmee van grote hulp voor ons raadslid Gerry Stegeman. Maar ook in de breedte van het fractiewerk was Rard een gewaardeerd lid. Met wijze raad en open vragen heeft Rard een zeer plezierige en innemende rol gespeeld in onze fractie. Ook heeft hij het penningmeesterschap van de fractie vervuld en was hij actief en betrokken lid van de rekenkamer­commissie. al met al heel wat voor een raadsopvolger.

Afgelopen donderdagavond (26 september 2019) hebben we afscheid genomen van Rard als fractielid. De avond daarvoor heeft Burgemeester König bij de aanvang van de raadsvergadering Rard ook bedankt voor zijn inzet.

De fractie wenst Rard heeft veel succes in zijn nieuwe functie en wensen hem en zijn partner Anneke het allerbeste toe in hun nieuwe woonplaats Culemborg.