Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 mei 2019

Feest der democratie

Op 22 mei, de dag voorafgaand aan de verkiezingen van het Europees Parlement, heeft de gemeenteraad van Deventer ingestemd met de motie van D66 (zie deze LINK). Als gevolg daarvan hing de vlag van de Europese Unie een dag later aan de voorgevel van het gemeentehuis van Deventer. Een leuk succes voor onze fractie. Voortaan hangt met elke verkiezingsdag de vlag van het te kiezen orgaan aan de gevel van het gemeentehuis!

 

Hierbij de tekst van de fractievoorzitter Jan Schuring bij de toelichting in de raadszaal bij de motie.

 

“Voorzitter,

Morgen, 23 mei , is een feestdag!

Niet niet alleen morgen, we hebben in elke collegeperiode een aantal feestdagen die we met elkaar mogen vieren. Dagen waarop we onze stem kunnen en mogen uitbrengen in ons democratische rechtsstaat.

  • De ene keer kiezen we onze nationale volksvertegenwoordigers.
  • We zijn zelf gekozen als vertegenwoordigers van de kiezers in onze gemeente
  • En morgen mogen we onze stem uitbrengen op de partijen die ons vertegenwoordigen in het Europees Parlement.

 

En dan zijn er nog de verkiezingen van de waterschappen en de Provinciale Staten. De fractie van D66 vindt dat al deze verkiezingen zijn te zien als een feest van de democratie. Een feest dat we willen markeren met het uitsteken van de vlag van dat orgaan dat we kiezen. Door het tonen van die vlag markeren we het feest, en willen we de inwoners ook oproepen om het stemrecht te gebruiken. Als bijdrage aan het verhogen van de opkomst.

 

Het idee voor de motie kwam door de beantwoording van een schriftelijke vraag van D66 over het tonen van de EU vlag. Met de beantwoording schreef het college iets van “we hijsen toch ook niet de vlag van NL bij de TK-verkiezingen”? Waarop wij dachten: Dat dus eigenlijk wel moeten. Waarom alleen morgen en niet bij elke verkiezing van een medeoverheid?

 

Het college gaat een vlagprotocol opstellen. Wij willen het college met deze motie oproepen om in dat protocol vast te leggen dat op een verkiezingsdag van het betreffende democratisch te kiezen orgaan, de vlag van dat orgaan wordt uitgehangen aan de gevel van het gemeentehuis, als uiting van het feestelijke karakter dat we kunnen en mogen stemmen.

 

Vooruitlopend op het maken van dat protocol, willen we morgen markeren dat het kiezen van de vertegenwoordigers van het EU parlement al een feestdag is. Dat willen we dus vieren met de vlag van de EU unie.

 

2 kanttekeningen.

  1. Het vlagprotocol is zelfbindend voor de gemeente zelf. Het geldt dus niet voor de bedrijven, instellingen of inwoners van Deventer. Ze mogen het wel navolgen natuurlijk; goed voorbeeld doet volgen.
  2. Het is geen stemadvies over wie men moet stemmen. Inwoners kunnen stemmen op euro kritische partijen, of partijen die bijvoorbeeld filosofische kanttekeningen willen laten maken in het EU parlement over de vrouwenemancipatie. Dat is niet mijn stemadvies, maar dat zal u niet verrassen.

 

Voorzitter, tot zover de toelichting op de motie die op het scherm is getoond. Deze is mede ingediend door Dhr. Kaya van Denk”