Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 mei 2019

Zorgen over jeugdhulp

Op 8 mei 2019 koppen de kranten met ‘Noodkreet van Vereniging Nederlandse Gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg’.  De D66 fractie stelde 15 april vragen over de oorzaken en gevolgen van de wachtlijsten in de jeugdzorg in Deventer. Hoewel Deventer het in vergelijking met veel andere gemeenten financieel én qua uitvoering goed doet, worstelen de Deventer professionals met tal van problemen bij het ondersteunen van kwetsbare kinderen en jongeren. De antwoorden die we op 8 mei kregen op onze technische vragen laten dat zien en sluiten grotendeels aan bij het beeld dat geschetst wordt door de VNG. Maar er is meer.

Oorzaken van wachtlijsten

Er is meer vraag naar zorg door grotere problematiek van kinderen en gezinnen. Uitval uit (niet)passend onderwijs leidt tot hulpvragen. Tegelijkertijd zijn er personeelstekorten in de zorg en hulpverlening en een grotere administratieve lastendruk. Terecht dat de VNG aan de bel trekt, de gemeenten trekken dat niet.

Praktische insteek

In Deventer wordt de samenwerking tussen scholen en gezinscoaches/sociale teams en zorgaanbieders steeds beter. Men weet elkaar beter te vinden. Hoe kunnen we helpen en hoe kan escalatie naar zwaardere zorg voorkomen worden. Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk –zeker qua wachttijden-, maar óók bij de aanpak van het kind in het gezin. Dat bleek ook tijdens twee recente bijeenkomsten:

Onderwijs en jeugd 18-/18+

Tijdens de Deventer onderwijsconferentie 2019 brak René Peters een lans voor duidelijkere afspraken tussen onderwijs en jeugd/gezinshulp en zorg.  Er werden en worden afspraken gemaakt tussen onderwijs, zorgaanbieders en gezinscoaches over de onderlinge verantwoordelijkheden. Waarbij een poreuze overgang nodig blijft!

Ook bij de bijeenkomst Jeugd 18-/18+ op 7 mei waarin alle betrokkenen elkaar ontmoetten, was dat de rode draad. Wie pakt welke rol? Hoe zorgen we dat jongeren die 18 worden niet ‘op straat staan’.

Eerste lijn en sociaal netwerk

Voor ons als D66 is het belangrijk dat de gezinscoaches de regie krijgen en houden. Als duidelijke eerste lijn. Want ondanks de wachtlijsten is meer preventie nodig. Het normale leven versterken, zoals het genoemd wordt in de nota “Van Wieg naar werk”. Zorgen voor een goed sociaal netwerk is dan cruciaal. En we moeten ons realiseren dat een opvoeding-ondersteuningsvraag is niet altijd een hulp- of zorgvraag is, zoals Nederlands Jeugd Instituut het formuleert. Zodat de hulp gaat naar de kinderen en jongeren die het echt het hardst nodig hebben.