Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 april 2019

Meer duidelijkheid omtrent zonneparken

Afgelopen woensdag zijn de uitgangspunten voor zonneparken in Deventer door de raad vastgesteld. In de raadsvergadering werd door enkele partijen gevraagd wat de urgentie is om deze uitgangspunten nu vast te stellen. Ze zouden liever zien dat dit integraal opgepakt wordt in het energieplan dat later dit jaar besproken zal worden.

Wat D66 Deventer betreft is wachten geen optie. Het vaststellen van deze uitgangspunten doorkruist het energieplan niet maar zorgt juist voor meer context. In het energieplan zal worden ingegaan op de totale energiemix voor Deventer en de locaties waar gezocht kan worden naar ruimte voor de verschillende vormen van energieproductie. De uitgangspunten voor zonneparken evenals de eerdere windverkenning m.b.t. mogelijke locaties voor windenergie geven alvast inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor deze vormen van energie.

De urgentie van het komen met richtlijnen werd nog onderstreept door Wethouder Verhaar. Hij gaf aan dat, naast de initiatiefnemer die al bekend was, zich nog eens vier initiatiefnemers hebben gemeld. Het is dus zowel voor de gemeente als deze initiatiefnemers van belang dat er nu al duidelijkheid komt hoe omgegaan wordt met verzoeken voor de bouw van zonneparken.

D66 bracht samen met Gemeentebelang een amendement op het stuk in. Dit amendement wijzigt een passage over het toekennen van de bestemming zonnepark. Met dit amendement wordt nu geregeld dat de bestemming voor een zonnepark maximaal voor 25 jaar wordt toegekend en vervolgens de oorspronkelijke bestemming terugkrijgt. Daarnaast regelt dit amendement dat bij het plaatsen van zonnepanelen de initiatiefnemer van het park zoveel mogelijk dubbelgebruik stimuleert, bijvoorbeeld voor dieren die onder de panelen kunnen scharrelen. Het amendement heeft het met een overtuigende meerderheid gehaald.

Wij zijn blij dat de gemeente nu beschikt over duidelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van zonneparken. Dit geeft meer duidelijkheid aan initiatiefnemers, grondeigenaren en omwonenden. Zo stimuleren we maximaal partijen die met zonneparken aan de slag willen en dat is hard nodig als we de klimaatdoelen die we onszelf stellen willen behalen.