Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 april 2019

Eerste versie van de Omgevingsvisie van Deventer ter inzage

In de afgelopen raadsvergadering is besloten om de omgevingsvisie ter inzage te leggen voor de inwoners van de gemeente Deventer. De omgevingsvisie is in de afgelopen twee jaar voorbereid en in de huidige opzet vooral een integrale samenvoeging van huidig beleid zoals dat in veel afzonderlijke beleidsstukken staat beschreven. Er is bewust de keuze gemaakt om te starten met deze versie van “huidig beleid” om die de komende jaren thematisch aan te vullen met nieuw beleid zoals over de energietransitie. De gemeenteraad heeft tot afgelopen raadsvergadering geen directe inbreng geleverd op het document. Via de volgende >link< kan je de visie bekijken en doorklikken naar de pagina om zienswijzen indienen.

Het standpunt van D66 is om de visie zoals deze nu is opgesteld op basis van staand beleid met input vanuit de samenleving éérst ter inzage te leggen voor we amendementen vanuit de politiek indienen. Dit geeft de partijen de gelegenheid om de punten die in zienswijzen aan de orde komen, mee te nemen in aanvullingen. GroenLinks was tot nu toe de enige partij die op dit moment al met amendementen is gekomen.

D66 steunde deze amendementen niet omdat deze inhoudelijk veel te gedetailleerd waren voor een omgevingsvisie en daarmee het doel van een omgevingsvisie niet dienen. Wat D66 Deventer betreft is een omgevingsvisie geen document om de afstand tussen snackbar en school vast te leggen. Dat is wat D66 Deventer betreft te detaillistisch en arbitrair. Onze fractie ziet er meer in om beleid in wat meer algemene woorden uit te schrijven, bijvoorbeeld de ambitie om in de omgevingsvisie op te nemen dat de gemeente streeft naar een gezonde leefomgeving waarin commerciële instellingen in harmonie zijn met de directe omgeving. De omgevingsvisie zal immers later nog verder uitgewerkt worden in een omgevingsplan gecombineerd met verordeningen. In die fase zullen plannen een stuk concreter worden uitgewerkt en kunnen er voor de betreffende gebieden ook duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden.

Onze fractie ziet zienswijzen vanuit de samenleving met interesse tegemoet en zullen binnenkort ook zelf uitwerken welke onderwerpen er wat D66 Deventer betreft niet kunnen ontbreken in de omgevingsvisie opgenomen moeten worden.