Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 maart 2019

Vragen over parkeren vergunninghouders bij Stadspoortgarage

Vergunninghouders kunnen niet meer parkeren op de begane grond van de Stadspoortgarage. Dat gebied met ca 50 parkeerplekken is achter een slagboom verdwenen waardoor alleen abonnementhouders er nog kunnen parkeren. Deze maatregel is begin dit jaar genomen omdat het toen nog openbaar toegankelijk gebied veel last had van hangjongeren, een autobrand en er veel klachten waren van omwonenden. De maatregel leek mogelijk omdat er voor vergunninghouders voldoende lege parkeerplaatsen waren in het gebied.

Recent kregen we bericht van een omwonende vergunninghouder die vaak toch geen parkeerplek kan vinden. Daarbij werd er gewezen op een aantal nieuwe ontwikkelingen (oa nieuwe supermarkt en enkele tientallen nieuwe appartementen in het oude UWV-pand) die het tekort aan plekken voor (ook nieuwe) vergunninghouders verder kan vergroten. Dit is voor onze fractie aanleiding om vragen te stellen aan het college over de parkeerdruk in dit deel van de binnenstad. De fractie van D66 hecht veel waarde aan het behoud en de versterking van het wonen in de binnenstad en dat vraagt dan ook serieus aandacht voor het parkeren van vergunninghouders.  Daarbij willen we vasthouden aan het streven om auto’s zoveel mogelijk van de straat naar de garages te verplaatsen. We vragen dus of en hoe het mogelijk is om het afgesloten deel van de garage toegankelijk te maken voor vergunninghouders. Via deze LINK zijn de vragen te lezen. We verwachten binnen enkele weken een reactie van het college.