Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 februari 2019

Promotie van gezondheid: een kwestie van doen

In februari is de concept gezondheidsnota voor Deventer besproken aan de raadstafel. De raadsfracties waren positief over de ambitie in het stuk, maar gaven wethouder Kolkman nog wel wat huiswerk mee. In juni komt de definitieve versie in de raad, in de tussentijd moet met name de verbinding met het omgevingsbeleid en de uitvoeringsagenda (lokaal en regionaal) verder vorm krijgen. Hoe gaan we de ambitie Deventer is de gezondste gemeente met de gelukkigste inwoners bereiken?

Speerpunten van de gezondheidsnota

Het gaat in de nota om het stimuleren van gezond gedrag en het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen. Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dat zijn de 5 speerpunten:

  1. Ouderen en gezondheid
  2. Sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen
  3. Gezonde leefstijl
  4. Psychische gezondheid
  5. Leefomgeving

Aandachtspunten vanuit de raad

D66 en andere fracties vroegen aandacht voor betereinbedding in de omgevingsvisie. De inrichting van de (openbare) ruimte bepaalt voor een belangrijk deel hoe we ons bewegen en hoe we ons gedragen. Kunnen we op de fiets naar school en naar het werk? Is de inrichting van de buurt zo dat we makkelijk te voet de voorzieningen kunnen bereiken? Is er voldoende uitdagende speelruimte?

We misten specifieke aandacht voor jeugdgezondheid en ‘Van wieg naar werk’. Ook bleef gezonde voeding nog onderbelicht.

De nota leunt nog te veel op partijen waar het direct grip op heeft zoals wijkteams en zorgverleners. D66 heeft aandacht gevraagd om ook andere stakeholders zoals werkgevers, winkels en bedrijven te betrekken omdat zij vanuit hun verantwoordelijkheid en andere invalshoek ook zeker een positieve bijdrage kunnen leveren.

De afstemming met de regionale agenda is belangrijk. We werken op gezondheidsgebied samen met gemeenten in IJsselland, denk aan de GGD en de jeugdzorg. Wat gebeurt waar?

Smart

Deze nota is niet smart. Volgens wethouder Kolkman komt de uitwerking via de 5 programmalijnen. Prima. Maar dan willen we als D66 de planning van die 5 programmalijnen graag terugzien in het verbindend kader sociaal domein. Of toch een als bijlage bij deze gezondheidsnota.

 

Wordt vervolgd bij de bespreking van het verbindend kader begin maart. En in juni.