Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 februari 2019

De VIKING

Amsterdam had de Noord-Zuidlijn, Utrecht heeft de trambaan en Deventer heeft de Viking als iconisch project dat synoniem staat voor “kostenoverschrijdingen en uitstel van oplevering”. In Amsterdam is men tegenwoordig zo trots als een pauw op de nieuwe metroverbinding. Laten we hopen dat we met de Viking dat voorbeeld ooit kunnen volgen.

 

Extra kostenoverschrijdingen van 4 miljoen

Op woensdagavond 13 februari is de Raad weer bijgepraat over de actuele ontwikkelingen rond de Viking. En helaas was het weer een treurig verhaal in de bekende reeks van kostenoverschrijdingen. Helemaal onverwachts was het niet omdat de raad eerder is bijgepraat over mogelijke onvolkomenheden in het ontwerp en de daaruit voortvloeiende vertraging in de bouw. Afgelopen week is de raad geïnformeerd over de kostenconsequentie daarvan; het telt op tot een extra benodigde investering van circa 4 miljoen euro. Hierdoor loopt de teller op naar een totaalbedrag van ca 19 miljoen in plaats van de ooit geraamde 10 miljoen. De discussie met de aannemer over de verdeling van de extra kosten is nog gaande. Rond maart-april verwacht het college de balans op te kunnen maken en dan zal de raad worden geïnformeerd. Daarbij zal ook worden aangegeven wat de kosten zijn van de optie “stoppen met de VIKING”.

Viking vraag extra subsidie voor de exploitatie

Naast de oplopende bouwkosten, kwam het bericht dat de stichting de Viking voorziet dat ze meer kosten moeten maken bij de exploitatie van het complex en daarvoor een hogere subsidie nodig heeft.  Geen €450.000,- per jaar, maar zo’n € 750.000,- per jaar zou nodig zijn. Het college geeft aan dat ze de stichting wil houden aan de oorspronkelijke exploitatieopzet. De stichting is verzocht om scenario’s voor alternatieve dekking te ontwikkelen.

Eerst alle feiten op een rij

We hebben als fractie nog geen standpunt ingenomen over deze treurige ontwikkelingen. Extra vervelend is het gegeven dat de hele cultuurbegroting toch al zwaar onder druk staat en we als  gemeente geen geld kunnen bijdrukken. De extra bouwkosten drukken overigens niet op de cultuurbegroting omdat die worden betaald uit algemene middelen. We wachten de onderhandelingen af met de aannemer (over de bouw) en de stichting de Viking over de exploitatie. Goed dat de optie “stoppen” ook in kaart wordt gebracht, al is het maar omdat die vraag vanuit de gemeente steeds luider en we ook daarvan de financiële consequenties moeten kennen. We stellen het overigens wel zeer op prijs dat het college (in de personen van Frits Rorink en Carlo Verhaar) de raad periodiek glashelder blijft informeren over de feitelijke ontwikkelingen.