Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 februari 2019

Raadstafel Go Ahead Eagles: Ga niet op stoel van accountant zitten

Woensdag 13 februari sprak de Gemeenteraad over de lening die Go Ahead Eagles heeft bij Gemeente Deventer. Deze raadstafel werd belegd naar aanleiding van vragen (link) van de fractie van de ChristenUnie en de beantwoording van het Deventer College van B&W.

Achtergrond

In juli 2015 is een leningsovereenkomst afgesloten met Go Ahead Eagles om het stadion aan de Vetkampstraat te kunnen vernieuwen en hierbij moest het te lenen bedrag opgenomen zijn voor 31 december 2016. Deze termijn is twee keer verlengd en het college heeft in de raadsmededeling (20-12-2018) de raad medegedeeld dat het nogmaals instemt met het verzoek van GAE om de opnametermijn te verlengen. De opnametermijn wordt hiermee verlengd met 3 jaar tot 31 december 2021.

Geen reden tot zorg over financiële positie Go Ahead Eagles

De vragen die de fractie van CU heeft gesteld, gingen over het financiële risico voor Gemeente Deventer en de wijze waarop toezicht werd gehouden. De vraagstelling kwam voort vanuit een grote zorg over een mogelijk gebrek aan controle op de lening en de financiële positie van Go Ahead Eagles.

D66 Deventer juicht het toe wanneer raadsleden hun best doen om hun controlerende taak verregaand serieus te nemen. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen kwam echter naar voren dat Gemeente Deventer hier wel degelijk nauwkeurig toezicht op houdt, Go Ahead Eagles nog steeds in goede financiële gezondheid verkeert en dat er al vanaf 2015/2016 netjes rente wordt betaald. Volgens zowel de financiële professionals van de KNVB, de Gemeente Deventer, als de controleaccountant is de financiële positie goed bevonden en houdt de club zich netjes aan de gemaakte afspraken met Gemeente Deventer.

 

D66 Deventer wenst Go Ahead Eagles een succesvol verloop van het sportieve seizoen.