Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 februari 2019

Reactie college op vragen over parkeren voor vergunninghouders

De fractie van D66 heeft in januari vragen gesteld naar aanleiding van het signaal over tekort aan parkeerplekken in het centrumgebied voor vergunninghouders. Het college is afgelopen week met de antwoorden gekomen. Klik hier voor de antwoorden.

 

Kort gezegd geeft het college aan dat de signalen serieus worden genomen maar niet als knellend worden gezien. Dit temeer omdat er voor vergunninghouders extra plekken bij zijn gekomen met de gelijktijdige sluiting van het Grote Kerkhof. In februari zal een eerste telling worden gehouden en in het voorjaar een tweede. Er wordt tevens gewerkt aan technische aanpassingen in Parkeergarages om kentekenregistratie voor vergunninghouders mogelijk te maken.

Het Grote Kerkhof blijft natuurlijk autovrij, en onze fractie hecht sterk aan behoud en versterking van de woonfunctie in het centrumgebied. De parkeerbelangen van de bewoners slaan we hoger aan dan die van de bezoekers. We zijn tevreden met de beantwoording van het college en zullen de tellingen en feedback van vergunninghouders goed blijven monitoren.