Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

De tuinen van Zandweerd

Op de raadagenda van 30 januari stond het plan voor “de tuinen van Zandweerd” (terrein oude ijsbaan). Dit plan heeft een lange historie. Meer dan 10 jaar geleden lag er een ambitieus plan met een hoge woontoren. De crisis maakte dit plan onhaalbaar. Na de crisis werd de gebiedsontwikkeling fors beperkt doordat er rekening gehouden moest worden met een geurcontour van het waterzuiveringsgebied vlakbij. Dit beperkt de bebouwing met woningen heel fors; bijna 2/3 van het gebied is ongeschikt voor woningbouw. Er is daarom eerder een verlies afgeschreven van 2 miljoen. Jammer, maar onvermijdelijk door die geurcontour.

Tiny Houses

Er ligt nu een nieuw plan met een gevarieerd woningaanbod. Overwegend laagbouw voor verschillende woningzoekenden; van “Tiny Houses” tot zelfbouw en sociale huurwoningen tot appartementen met 4 woonlagen. Alle woningen worden duurzaam en zonder gas gerealiseerd. Er is heel veel belangstelling voor dit woningaanbod. Dit plan heeft verder veel groen (het gebied binnen de geurcontour) met beperkte gebruiksmogelijkheden.

Reken verstandig en hoop op meevallers

De rekensommen over de kosten en de opbrengsten voorspellen een negatief resultaat van ongeveer € 1.2 miljoen. Dat is een raming met allerlei behoedzame (worst case) aannames die daardoor straks bij de realisatie en verkoop eigenlijk alleen maar meevallers kan laten zien. Dit is een gebruikelijke en verstandige werkwijze bij dit soort plannen omdat je beter met meevallers dan tegenvallers kan rekenen in de voorbereiding.

Motie en amendement haalden het niet

De VVD kwam met een motie om een veel ambitieuzer plan met veel meer woningen te realiseren en Gemeentebelangen kwam met een amendement om de verliesraming van 1.2 Mln op nul te laten uitkomen. We hebben actief stelling genomen tegen zowel de motie als het amendement. De motie is onrealistisch door die geurcontour (we mogen als gemeente de wet niet overtreden) en het amendement is overbodig omdat een “worst-case” berekening vooraf niet impliceert dat wordt ingezet op een worst-case realisatie. De wethouder heeft dat ook benadrukt. De motie is vervolgens afgewezen en het amendement is ingetrokken. Vervolgens bracht de VVD het amendement zelf ter stemming en moest Gemeentebelangen tegen het eigen amendement stemmen. Een bijzonder verloop van de vergadering. Maar het belangrijkste is dat het plan nu verder ontwikkeld kan worden.