Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2019

Veilig fietsen

Zorg om de veiligheid van fietsers was aanleiding voor een vragenuurtje aan de raadstafel van 23 januari. Hoe wordt gezorgd voor veilige omleidingsroutes bij projecten? Hoe komen ontwerpen voor fietsroutes tot stand?

D66 vindt het belangrijk dat omwonenden en belangengroepen zoals de Fietsersbond vroegtijdig in de planvorming worden betrokken. En dat de projecten conform landelijk geldende kwaliteitsprincipes ontworpen én uitgevoerd worden.

Wethouder Rorink zegde toe dat hij dit voorjaar met een fietsplan komt. Hij wil dit vooral praktisch houden. D66 vindt het belangrijk dat het ook een beleidsplan wordt waarin de ambities duidelijk zijn beschreven en dat ook als toetsingskader dient. Zodat de raad kaders kan vaststellen en kunnen controleren of specifieke plannen en uitvoering kloppen met wat we vooraf met elkaar hebben afgesproken. Inhoudelijk en procedureel. Op verzoek van D66 zegde wethouder Rorink toe dat hij dit opneemt.
D66 maakt zich wel zorgen over de krappe bezetting bij de “fiets-afdeling” bij de gemeente. Goede fietsplannen moet geen kwestie van luchtfietsen worden.