Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 januari 2019

D66 Deventer wenst raadsbetrokkenheid bij uitvoering plannen DEP

Raadzaal Deventer

D66 kan zich uitstekend vinden in de ambities van het Deventer Economisch Perspectief. In de startnotitie van december 2018 staan die beschreven. Met investeringen in de werklocaties, in de stadscampus en de ICT-clusters, wordt geïnvesteerd in de voorwaarden voor versterking van de economische groei en werkgelegenheid in Deventer.
Het DEP is een kansrijk samenwerkingsverband van de Deventer ondernemers, de kennisinstellingen en de gemeente Deventer. Het college heeft jaarlijks 3 ton beschikbaar om bij te dragen aan de ambities van de gezamenlijke plannen.

De fractie van D66 vraagt aan het college hoe ze de Raad wil betrekken bij de plannen van het DEP en de besteding van de 3 ton. D66 ziet graag periodieke voortgangsberichten, de eerste voorafgaand aan de voorjaarsnota. De vragen zijn te lezen via deze LINK.