Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 december 2018

Revalidatiecentrum Klimmendaal

Cliënten van revalidatiecentrum Klimmendaal schrijven D66 Deventer aan over een bericht dat hen vlak voor de kerst bereikte. Omdat Klimmendaal niet naar een locatie aan de Hunneperkade in Deventer kan verhuizen, moeten sommige cliënten vanaf januari noodgedwongen hun behandeling in Apeldoorn of Zutphen voortzetten. Wellicht met een andere therapeut. Dat is natuurlijk een onprettige boodschap zo vlak voor de kerst.

Op zoek naar nieuwe locatie

Navraag leert ons dat Klimmendaal al eerder in 2018 bekend was dat de beoogde vestiging aan de Hunneperkade niet paste in het bestemmingsplan. De gemeente Deventer heeft actief bemiddeld bij het zoeken naar alternatieve locatie(s). Het gezondsheidsterrein Brinkgreven (Dimence) is als alternatieve locatie voorgesteld, maar daar heeft Klimmendaal kennelijk geen gebruik van kunnen of willen maken. Het is ons niet duidelijk waarom Klimmendaal, tegen beter weten in, het pand aan de Hunneperkade toch heeft willen betrekken.

Geschrokken patiënten

In de afgelopen dagen spraken we met verschillende cliënten. We snappen de schrik en onvrede bij de cliënten, of ze nu uit Deventer of de omringende gemeenten komen. Zij dreigen nu de dupe te worden van de situatie, waar het dan ook is misgegaan. In ieder geval verdient de communicatie hierover geen schoonheidsprijs.

Passende oplossing

We zullen er als D66 bij Klimmendaal en gemeente op aandringen dat er in Deventer passende zorg beeschikbaar blijft. Het is de verantwoordelijkheid van Klimmendaal om te zorgen voor goede behandeling en dat er geen of weinig wisselingen van therapeut zijn. En dat de cliënten goed geïnformeerd worden over hun situatie, ook wat ze eventueel zelf kunnen doen om hun behandeling goed te vervolgen. Bijvoorbeeld over vervoer naar de behandeling. We verwachten dat daar flexibel mee omgegaan wordt in het belang van de cliënten.

Hopelijk vindt Klimmendaal op korte termijn een goede locatie in Deventer, op het Brinkgreventerrein of elders. We weten dat daar door allerlei partijen hard aan gewerkt wordt. Ook rond Kerst!

Blijf ons op de hoogte houden van uw ervaringen en ideeën.