Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 december 2018

Plus OV: ja en nee

De afgelopen maanden stond PlusOV regelmatig op de politieke agenda in Deventer. Uiteindelijk gaan we in Deventer wel ‘en niet door met PlusOV. Wel door met het vraagafhankelijk vervoer; niet door met het routegebonden leerlingenvervoer. Een D66 motie om de kwaliteit van het vraagafhankelijk vervoer te verbeteren werd aangenomen. Hoe zit het precies?

 

Routegebonden vervoer via PlusOV: nee

Het verlengen van de overeenkomst met PlusOV voor het routegebonden (leerlingen)vervoer was voor het college en de voltallige raad geen optie. Het beeld was duidelijk. Er zijn dermate veel problemen, dat Deventer stopt met PlusOV voor het routegebonden vervoer per 1 augustus 2019.

Routegebonden vervoer: nieuwe aanbesteding

Inmiddels is het december 2018 en weten we dat Deventer, Apeldoorn en Zutphen samen opnieuw gaan aanbesteden. Dat zal betekenen dat particuliere organisaties de planning en het vervoer zullen uitvoeren, onder regie van de 3 gemeente(n). Hoewel er geen garantie is, hebben we het vertrouwen dat het vervoer voor de kwetsbare leerlingen daarmee zal verbeteren. De raad houdt een vinger in de pap in dit traject.

Vraagafhankelijk vervoer: schuivende panelen

Wat betreft het vraagafhankelijk (WMO) vervoer was de situatie wat onduidelijker. In oktober nog, ging de raad akkoord met het collegevoorstel om ook bij dit vervoer met PlusOV te stoppen. Hoewel het vervoer kwalitatief redelijk op orde is en steeds beter werd, leek alles opnieuw aanbesteden de beste optie. Met de informatie toen.

Vraagafhankelijk vervoer: nieuwe situatie

In de week van 12 december kwam de wethouder plotseling met het voorstel om toch met de andere 8 PlusOV-gemeenten nog 4 jaar door te gaan met het vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV. De raad was verbaasd door die plotselinge wijziging. De wethouder was in oktober namelijk nogal resoluut bij zijn afwijzing van geheel PlusOV.

Nu blijken de andere 8 gemeenten allemaal door te gaan en zouden we als Deventer hierin alleen staan. Bij de gemeente was ook minder capaciteit dan eerder vermeld. Het plaatje was dus anders dan ons was voorgespiegeld.

Vraagafhankelijk vervoer: wat nu?

Wat nu: doorgaan of stoppen? We kunnen als raad boos zijn, maar gaat het niet om ons maar om de gebruikers. Waar zijn die uiteindelijk het meest bij gebaat?

  • Niet bij een nieuwe opstart als er capaciteitsproblemen zijn bij de gemeente om het te regisseren. Laten we dan die beperkte capaciteit gebruiken voor het routegebonden vervoer, waar veel meer moet gebeuren.
  • Niet bij aanloopproblemen die er meestal zijn bij de nieuwe vervoerder.
  • De gemeente als geheel is ook niet gebaat bij (uiteindelijk) hoge uittredingskosten bij PlusOV nu we in tegenstelling tot de verwachtingen als enige zouden stoppen.

Wat is dan wijsheid?  We kunnen dan begrijpen dat de wethouder deze keus maakt. Het lijkt een constructieve oplossing voor onze bewoners en die van de gemeenten om ons heen, mits er bijgestuurd wordt.

Vraagafhankelijk vervoer: ja, mits

Want we stappen op een min of meer rijdende trein. Het vraagafhankelijk vervoer verliep redelijk, maar verre van perfect. Zeker niet in Deventer. Dat bleek uit evaluaties, dat hoorden we wederom van de adviesraad sociaal domein en van gebruikers. Daarom waren wij als D66 initiatiefnemer voor een motie samen met  PvdA, ChristenUnie en GroenLinks, die uiteindelijk werd gesteund door Gemeentebelang en CDA.

De wethouder moet ervoor zorgen dat PlusOV niet met de cruise control aan doorgaat, maar kijkt naar zijn klanten, bijstuurt waar nodig en tempo maakt. 

Motie: verbeteringen nodig!

We geven de wethouder de opdracht mee om als bestuurder van PlusOV o.a. Te zorgen voor:

  1. Betere planning van vervoer (voor de gebruikers) en betere efficiency (kostenoogpunt)
  2. Beter communicatie met de betrokkenen, ook in Deventer, denk aan een lokale klankbordgroep en goede klachtenafhandeling.
  3. Goede evaluatie, met relevante Deventer informatie.

De raad op het vinkentouw

Wij willen als raad niet op afstand staan, maar in positie zijn. Daarom vragen D66 en de andere partijen in deze motie ook om dit vervoer als een groot project te behandelen volgens de leidraad die we daarvoor opstellen.

De wethouder ziet de noodzaak en zegde toe om werk te maken van de kwaliteitsverbetering en de raad te blijven informeren.