Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

Inbreng D66 algemene beschouwing begroting

Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting kreeg iedere fractie welgeteld 3 minuten om een algemene beschouwing op de begroting te geven. Hieronder de inbreng van fractievoorzitter Jan Schuring:

 

 

 

Voorzitter,

Kijk eens wat een lijvige programmabegroting met een mooie foto op de voorkant van “landelijk Deventer” die de wethouder van financiën vast zelf heeft uitkozen. Een sluitende begroting die logisch en herkenbaar aansluit bij de ambities van het coalitieakkoord “met lef en liefde voor Deventer”. Een begroting waarmee we investeren  in de  economie van Deventer en die streeft naar verduurzaming van de huishoudens en ondernemers in onze mooie gemeente. Er wordt gelukkig, en naar onze volle tevredenheid stevig geïnvesteerd in Deventer. We kijken uit naar de plannen voor de herinrichting van de Keizerstraat,  de herbestrating van de Flora, van het Grote Kerkhof, de nieuwe markt en de stromarkt. Allemaal investeringen die bijdragen aan een aantrekkelijker Deventer. Een gemeente die hierdoor weer in de lift zit, zowel qua aantal arbeidsplaatsen als qua inwoners.

 

Voorzitter,

D66  is zich ervan bewust dat de ambities van deze coalitie  groter zijn dan de begroting en het financiële meerjarige perspectief. Bij cultuur zien we grote opgaven rond het Burgerweeshuis en het Deventer museaal  concept.  Met de cultuurvisie komend voorjaar moeten we keuzes  maken om de culturele ambities in te passen binnen het financiële kader. Dat zal nog een hele puzzel worden maar voor mijn fractie is het evident dat ook een bloeiend cultureel veld onlosmakelijk is verbonden met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor de welvaart en welzijn in onze gemeente.

 

Voorzitter,

Voor de huidige begroting komen we met aantal moties die we zelf, danwel met andere fracties indienen. In willekeurig volgorde gaat het om moties waarmee we:

  • De potenties van de ICT-branche in onze gemeente willen ondersteunen en vergroten. Met pvda en GL
  • Sturing willen houden op de gemeenschappelijke regelingen waar we aan deelnemen.
  • de duurzaamheidsambities van deze coalitie van meerjarige financiële middelen willen voorzien. Met GL
  • de woningbouwopgave voor Deventer verder in kaart willen brengen (met PVDA
  • het fietsbeleid integraal in 1 plan willen zien. Met CU ea
  • willen bijdragen aan een klantvriendelijk contact met de gemeente. Met GL ea

Bij de behandeling zullen we de moties verder toelichten.

 

Voorzitter,

Ik sluit af met de nadrukkelijke wens dat de voltallige raad deze coalitieperiode een gemeen-schappelijke werkwijze weet te vinden waarmee we het beste uit deze raad naar boven halen. Een werkwijze waarbij we de emoties over gebeurtenissen in het verleden kunnen loslaten en samen als oppositie en coalitie en luisterend naar wat er leeft in onze gemeente, samenwerken aan een nog mooier Deventer. Natuurlijk zullen we over heel veel plannen met elkaar in debat moeten gaan om tot de beste keuzes voor Deventer te komen. Mijn fractie gaat dat debat graag met iedereen aan. We doen het allemaal voor Deventer.

 

Ik dank u wel.

 

Hieronder een overzicht van de relevante stemmingen waar D66 zich voor heeft ingespannen:

D66 heeft tegen dit amendement gestemd omdat het opriep om het budget voor de jongerenraad te decimeren. D66 is juist voorstander van meer vernieuwende vormen van inspraak en participatie, in bijzonder voor jongeren.