Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

D66 wil regionale conferentie in Overijssel

Regionale samenwerking is nodig

Woensdag 7 november is de door D66  ingediende motie over gemeenschappelijke regelingen aangenomen door de gemeenteraad van Deventer.

 

 

Verbonden partijen

In regionaal verband  werkt Deventer samen in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Denk aan GGD, veiligheidsregio, BVO Jeugdzorg of  PlusOV. Vooral met gemeenten in IJsselland en de Stedendriehoek. Hoe houden we daar zicht op en invloed op als Deventer raad en gezamenlijke raden in de regio. Er gaat veel geld in om. Doen we daar de juiste dingen? Het mag niet zo zijn dat we binnen de raad knokken om iedere euro en onvoldoende grip hebben op de activiteiten in regionaal verband.

Motie

De motie vraagt om voorjaar 2019 een werkconferentie met raden in IJsselland te organiseren, naast het verzoek aan het college om de evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen op te sturen aan de raad. We vragen wat van het college, maar zijn ook zelf aan zet als gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Afgelopen jaren hebben we als raad meer zicht gekregen op verbonden partijen. Er was een onderzoek in de Stedendriehoek. De wetgeving is aangepast wat betreft de mrapportering aan de raad. De raad heeft zelf in 2017 de kadernota verbonden partijen aangenomen. Tijd voor een volgende stap.

Op het goede moment actie en samenwerking

Want weten wat je kúnt doen is wat anders dan er naar handelen. Op dit moment lopen we als raad soms achter de feiten aan (PlusOV) of staan we alleen in onze mening (begroting RST Jeugd). We zijn als raad zelf aan zet om actie te ondernemen en het op de agenda te zetten op het juiste moment. Anders zijn we te laat of staan we alleen.

Best practices

Er zijn overal experimenten en ervaringen met samenwerkingen tussen gemeenteraden. Laten we onszelf als nieuwe raad in positie te brengen. Kennis nemen van wat er kan. Weten hoe andere regio’s en raden het aanpakken. Bedenken wat kan werken in welke situatie. Waar kunnen wij samenwerken binnen de raad en met andere raden.

Met het resultaat aan de slag

Met de evaluatie van de gemeenschappelijke regelingen vanuit het college, en uit wat we leren van de conferentie, kunnen we als raad strategisch agenderen en samenwerken en onze taak beter uitvoeren.

IJsselland

Binnen de regio IJsselland en heel Overijssel leeft dit en worden op meerdere plaatsen vergelijkbare moties ingediend deze week. Als Deventer geven we hiermee aan dat we regionale samenwerking belangrijk vinden en ermee aan de slag gaan. Om ook regionaal de juiste dingen te doen.

Afgelopen woensdag werd door de Commissaris van de Koning, Andries Heidema, de toezegging aan D66 Overijssel gedaan dat er een dergelijke conferentie gaat komen. Lees meer op de website van D66 Overijssel.