Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 november 2018

CU en D66 op de bres voor fietsbeleidsplan

Deventer wil een fietsvriendelijke gemeente zijn. Maar dat komt volgens de gemeenteraad nog onvoldoende naar voren. Een motie ingediend door CU, mede-ingediend door D66, VVD, CDA en Deventer NU, is 7 november 2018 unaniem aangenomen. De motie roept het college van B&W op om het fietsbeleidsplan nieuw leven in te blazen en binnen college en ambtelijke organisatie concreet te beleggen.

 

Inbedding fietsbelang

Fietsbelangen worden niet altijd goed meegenomen bij infra-projecten.  Recente voorbeelden zijn de Nieuwe Bibliotheek, Winkelcentrum Flora en de Hanzeweg. Het fietsbelang zal beter volgens D66 beter ingebed moeten worden.Bij de behandeling van de motie heeft D66 gepleit om twee zaken mee te nemen:

  1. Een procesmatige fietscheck. Is er fietsadvies gevraagd? Houden we ons aan de CROW richtlijnen? Kortom: doen we dingen op de juiste manier?
  2. Beleidsmatig: Een actueel fietsbeleidsplan is nodig om alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden te kunnen toetsen. Of het nu gaat om de aanleg of vernieuwing van een weg, winkelcentrum, park of bedrijventerrein. Draagt de activiteit bij aan wat wij willen bereiken?  Het fietsbeleidsplan als toetsingskader. Daar is dringend behoefte aan.

Hoe verder

Wethouder Rorink, die nu beide onderdelen in zijn portefeuille heeft, was positief over de motie en gaf aan behoefte te hebben aan zo’n toetsingskader. De gemeente gaat met het fietsbeleidsplan aan de slag. Aandachtspunt daarbij is de vraag of dit plan onderdeel kan zijn van de omgevingsvisie. Als raad krijgen wij voorjaar 2019 een terugkoppeling van het college. Kortom: we zijn er nog lang niet, maar er wordt weer een stap in de goede richting gezet. We blijven daarin samenwerking zoeken met fietsers en Fietsersbond.