Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 oktober 2018

Passend onderwijs?

Eind september werd duidelijk dat de jongeren die bij zorgboerderij De Grote Brander in Okkenbroek opgevangen worden, daar op korte termijn weg moesten van de onderwijsinspectie. Het betreft leerplichtige tieners die vanwege complexe gedragsproblematiek op hun reguliere school (tijdelijk) zijn vastgelopen. Het onverwachte bericht gaf bij de betrokken 9 kinderen én hun ouders uiteraard veel onrust!

 

Motie van VVD en Deventer Sociaal

De casus was voor de VVD en Deventer Sociaal aanleiding om kort voor de raadsvergadering een motie in te dienen met als strekking dat de wethouder dit probleem op korte termijn moest oplossen. Dat klinkt sympathiek, maar we hebben, net als de meeste andere fracties, tegen deze motie gestemd.

De rol van de scholen

De zorgplicht voor onderwijs, want daar gaat het hierom, ligt bij de scholen. De onderwijsinspectie ziet daar op toe. Overal in Nederland zijn middelbare scholen (van alle niveaus) verbonden in regionale netwerken. Ook in de regio Deventer.

Er is veel kritiek op de uitvoering van passend onderwijs. Niet alle kinderen komen op een plek waar ze zich goed kunnen ontwikkelen.  Passend onderwijs komt nog onvoldoende uit de verf. De fractie van D66 in de Tweede Kamer maakt zich hier hard voor (link). Ook voor nieuwe pilots.

Dus, als er zoals bij de Grote Brander zorgaanbieders (noodgedwongen) moeten stoppen, ligt de bal in eerste instantie bij de scholen om in hun regionale netwerk met een oplossing te komen. In dit geval lijkt de opzegging, de oplossing en de communicatie daarover niet conform de verwachtingen. Het is aan de gemeente om te zorgen voor goede afstemming en monitoring. Ze sporen scholen aan hun verantwoordelijkheid te nemen, samen met o.a. de sociale teams.  

In Deventer

Wethouder Rorink en medewerkers van de gemeente proberen er met de andere instanties voor te zorgen dat er voor iedere jongere een geschikte plek komt meteen na de herfstvakantie. Afhankelijk van de vervolgafspraken kan dat een tijdelijke plek zijn.

Voor de langere termijn probeert de gemeente afspraken te maken met o.a. onderwijsinspectie en jeugdzorg. Zoals gezegd is het een landelijk probleem. Het is belangrijk dat de inspectie goed zicht heeft op wat er overal gebeurt en erop toeziet dat scholen hun zorgplicht voor passend onderwijs goed oppakken, in overleg met de ouders.

Rol van de raad

In onze optiek doet de wethouder wat hij moet doen vanuit de rol van de gemeente. Meer aansporing is niet nodig en lost nu niks op. In die zin is de motie overbodig. D66 is van mening dat de gemeente(raad) niet op de stoel van de scholen, onderwijsinspectie of zorgaanbieders moet zitten. De tekst van de motie kwam daarbij op een zeer laat moment beschikbaar en tijdens het debat bleek dat de tekst vragen opriep bij de raad, het college en zelfs bij de indieners. We zullen de zaak actief volgen. Als daartoe aanleiding bestaat zullen we knelpunten onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer Fractie.

Tweede Kamer

Inmiddels hebben de berichten omtrent de zorgboerderij Den Haag ook bereikt. O.a. D66 Kamerlid Paul van Meenen roept minister Slob op om maatregelen te nemen:

https://www.destentor.nl/deventer/minister-buigt-zich-over-weggestuurde-jongeren-van-zorgboerderij~acfcced2/