Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 oktober 2018

D66: schending vertrouwelijkheid en geheimhouding

Onlangs zijn er in Deventer meerdere gevallen van het delen van vertrouwelijke informatie geconstateerd en kopte de Stentor zelfs dat ze details over een evenement dat onder geheimhouding binnen de raad besproken was, in handen had. Deze gang van zaken is schadelijk voor de relatie tussen raad en college en doet afbreuk aan de regels die wij hebben gesteld in onze democratie. Sterker nog, het delen/lekken van geheime informatie is strafbaar. In diverse gemeenten zijn gevallen bekend die door de rechter flink worden bestraft.

Heldere regels over vertrouwelijkheid en geheimhouding

D66 vindt het zeer zorgelijk dat er personen zijn die de regels overtreden en vraagt opheldering van het college. D66 heeft samen met Gemeentebelang vragen gesteld over de geldende procedures en of deze voldoende bekend zijn. Ook wil D66 weten welke stappen het college gaat nemen omtrent het respectievelijk vermeende lekken en lekken van geheime en vertrouwelijke informatie. Indien er sprake is van het lekken van geheime informatie is dat een misdrijf waartegen het college aangifte kan doen.

Tijdelijke geheimhouding is soms wenselijk

De raad en het college spreken met veel partijen. Soms is het noodzakelijk om een onderwerp tijdelijk in vertrouwen te bespreken. Omdat het college sommige zaken omwille van bijvoorbeeld privacy of een concurrentiepositie tijdelijk in geheimhouding wil bespreken kan geheimhouding worden afgesproken. De raad stemt formeel in met de geheimhouding en moet zich daar aan houden.  Op die manier is de raad wel op de hoogte en in staat te sturen, maar blijft het wel geheim. Ondanks dat geheimhouding en vertrouwelijkheid niet direct transparant klinkt, draagt deze mogelijkheid bij aan de algehele transparantie van de raad en het college. Voor een goede werking van lokale democratie is het belangrijk dat dit vertrouwen niet wordt geschaad.

 

Bekijk hier de vragen aan het college: https://deventer.d66.nl/content/uploads/sites/43/2018/10/D66-GB-Schriftelijke-vragen-art.-46-rvo-omtrent-lekken-vertrouwelijke-en-geheime-informatie.pdf

 

 

 

Tjoek Korenromp

Raadsopvolger D66 Deventer

 

Woordvoerder Burger & Bestuur, Cultuur & Media, Economie en Openbare Orde & Veiligheid