Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 september 2018

PGB Kadernota wordt aangenomen

Kadernota PGB wordt aangenomen

Op 26 september besluit de Raad over het Kader PGB voor WMO en Jeugdwet.  Daarover is in juni en september uitgebreid gesproken met cliënten/budgethouders, ondersteuners en zorgaanbieders in en rond Deventer. In het nieuwe kader blijft de keuze tussen zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB) expliciet mogelijk. De spelregels voor de betrokkenen worden duidelijker beschreven. Dit om de juiste besteding van de budgetten, kortere doorlooptijden en keuzevrijheid beter te garanderen.

Zorgbehoefte

Dit kader geldt voor Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bij vaststelling van de zorgbehoefte kan de cliënt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of PGB. Dat zijn niet meer dan leveringsvormen. Bij de keuze voor een PGB is de cliënt opdrachtgever, en kiest zélf voor een zorgaanbieder. Zij of hij kan hierin worden geholpen door een cliëntondersteuner.

De sociale teams en gezinscoaches  (‘de toegang’) zijn in de lead voor het vaststellen van de zorgbehoefte.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

De toegang wijst meteen op mogelijkheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner, in het geval de cliënt de PGB niet zelf kan organiseren. Opdrachtgeverschap is behoorlijk ingewikkeld.  Want bij het opdrachtgeverschap hoort bijvoorbeeld ook het opstellen van een budgetplan.

In het nieuwe kader wordt de kwaliteit van de budgethouder en/of  de vertegenwoordiger beter getoetst. Dit om teleurstellingen en misbruik te voorkomen.

Formele en informele zorg

De PGB budgethouder kan kiezen voor een formele zorgaanbieder (zorginstelling, zorgboerderij e.d.) of (deels) kiezen voor informele zorg, door bijvoorbeeld familieleden. De tarieven voor formele zorg gelijk aan die van de ZIN, de informele tarieven zijn lager en daarvan afgeleid.

Adviezen van betrokkenen

Per Saldo -belangenbehartiger van PGB-cliënten-, de Zorgboerderijen, de Vereniging van kleinschalige zorginstellingen en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) hebben hun adviezen uitgebracht. Met name het (meteen) verwijzen naar de mogelijkheid van PGB en de mogelijkheid voor onafhankelijke cliëntondersteuning behoeft volgens hen aandacht in de uitvoering.

Er waren ook zorgen over de vaststelling van de zorgbehoefte. Dat heeft de aandacht (zie onder) maar valt buiten dit kader.

Uitvoering

Het kader is de basis voor 2 nieuwe verordeningen die in dit najaar door de raad moeten worden vastgesteld. Daarnaast komt er een leidraad voor de sociale teams en gezinscoaches en komen er praktische brochures voor cliënten.

De raad gaat binnenkort ook in gesprek met de sociale teams en gezinscoaches om te horen hoe de nieuwe werkwijze uitpakt en waar zij tegenaan lopen. Ook bij het vaststellen van de zorgbehoefte.

D66

De kadernota is wat ons betreft een prima stuk, dat voldoende handvatten biedt voor een goed en rechtvaardig beleid. Er is veel ruimte voor individuele keuzes zonder dat de geldkraan ongelimiteerd opengedraaid wordt. Het is een verbetering, maar we zijn er nog niet.

Uit de inspraakrondes blijkt dat er in de uitvoering en bij de uitleg van wat wel en niet kan en mag, nog veel te verbeteren valt.

Deze uitvoering wordt geregeld in de verordeningen. Die komt binnenkort aan de orde in de raad.
Uiteraard zullen we die nauwkeurig beoordelen en vragen om aanpassingen waar nodig. Je kunt ons daarbij helpen. Als je ervaringen wilt delen  of suggesties hebt, neem dan even contact met me op.

Gerry Stegeman

Woordvoerder D66 sociaal domein