Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 15 juli 2018

D66 onderdeel van nieuw college

Ruim 3,5 maand sinds de verkiezingsuitslag van 21 maart, beschikt Deventer sinds woensdagavond 11 juli weer over een nieuw college. Een college met veel nieuwe gezichten en een ambitieus collegeakkoord waar onze fractie een stevige inbreng aan geleverd en onze volle steun krijgt.

 

 

Een nieuwe samenstelling van B&W

Ron König (oud wethouder D66 uit Arnhem) is woensdagavond beëdigd als onafhankelijke interim-burgemeester. En na zijn eigen beëdiging kon Ron het nieuwe college beëdigen met onze nieuwe wethouder Thomas Walder. Thomas is apetrots dat hij in ons mooie Deventer met zijn uitdagende portefeuille Economie aan de slag kan gaan. En de fractie is trots op Thomas.

Een nieuw akkoord

Na de felicitaties aan alle nieuwe college-leden, volgde in het tweede deel van de raadsvergadering de bespreking van het ambitieuze coalitieakkoord “Met lef en liefde voor Deventer”. Een akkoord vol ambities op het terrein van versterking van de lokale economie, de verduurzaming van Deventer en over een zorgzaam Deventer voor wie ondersteuning nodig hebben. De vijf fractievoorzitters hebben allemaal iets verteld over het akkoord en zelf koos ik ervoor om wat meer woorden te wijden aan de ambities voor een duurzaam Deventer. Een belangrijk onderdeel van ons verkiezingsprogramma en onze campagne. We zijn in alle opzichten heel tevreden over het coalitieakkoord omdat het alle belangrijke punten bevat van ons verkiezingsprogramma. Van een versterking van de economie en een duurzaam Deventer tot heel praktische punten als een autovrij Grote Kerkhof (per 2 januari 2019) en de instelling van een Jongerenraad. Er staan geen punten in het akkoord waar we vanuit ons eigen verkiezingsprogramma problemen mee hebben. Alle reden voor grote tevredenheid!

Brede steun vanuit de raad voor college en akkoord

De voorgestelde wethouders kregen unaniem steun vanuit de Raad. Alleen Jan Jaap Kolkman kreeg een aantal tegenstemmen vanuit de oppositie. Dat had vast te maken met het dossier “Werkmake­laar Oost” waarover nog een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Vanuit de oppositie kwam er weinig kritiek op het akkoord waardoor de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces een gemoedelijke afloop kende. En dat mag ook wel omdat de hele Raad, het college en de onderhandelende partijen een intensieve 3,5 maand achter de rug hebben. Nu eerst met reces om nieuwe energie te verzamelen voor een vliegende start na het reces. Onze fractie kijkt er naar uit!

 

Jan Schuring

Fractievoorzitter D66

D66 onderdeel van nieuw college