Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 juli 2018

Bestuursakkoord 2018 -2022

De formatie

Op 6 juni lag het advies van informateur Dadema in de Raad waarin hij een coalitie adviseerde bestaande uit Gemeentebelangen, Pvda, Groenlinks, D66 en CDA. Dat was precies het voorstel waar D66 op inzette na de afgebroken formatiepoging met de VVD. Vanaf dat moment hebben ondergetekende en Thomas Walder namens D66 met de andere delegaties op meerdere avonden in de week en de zaterdagen gewerkt om dat advies te realiseren. Onder leiding van formateur Henk Nijhof (oud GL-wethouder en landelijk bestuurder) is onder stoom en kokend water met veel zelfredzaamheid gewerkt om het akkoord te schrijven. Met 2 momenten waarop alle deelnemende fracties konden reageren op concept-teksten die direct werden verwerkt tot finale teksten. Een medewerkster van de afdeling communicatie heeft alle teksten in een uniforme stijl geredigeerd en, na goedkeuring, kon de tekst in de lay-out worden opgemaakt.

We hebben binnen slechts 3 weken een akkoord geschreven en daar zijn we best trots op! De sfeer was goed en het werkproces aan dit akkoord hielp ook weer om elkaar beter te leren kennen. Afsluitend zijn de portefeuilles verdeeld en is de financiële paragraaf geschreven. Dat laatste was nog lastig omdat de ambities groter zijn dan de beschikbare middelen. Maar op hoofdlijnen kwamen we daar uit en volgen binnenkort gesprekken met de voorbereiding van de komende begroting.

Met Lef en Liefde voor Deventer

Met deze titel van het akkoord gaan we de komende jaren aan de slag. De belangrijkste prioriteiten liggen op het terrein van de economie, de verduurzaming en op het sociaal domein, c.q. van de Deventer samenleving. De teksten over de thema’s economie en verduurzaming (met de grote transitie naar schone vormen van energie) sluiten naadloos aan op de ambities uit ons verkiezingsprogramma. Met de economische ambities willen we de kwaliteiten en talenten van Deventer beter benutten en verzilveren met meer innovaties en werkgelegenheid. De energie-transitie is een grote en complexe opgave die zich niet goed laat uitwerken en beschrijven in een coalitieakkoord. We stellen ons daarom ten doel om in 2019 met een energieplan te komen dat planmatig en meer gestructureerd beschrijft hoe we de ambitie van een energieneutraal Deventer in 2030 handen en voeten geven.

Op deze plek geen brede uiteenzetting over de inhoud van het akkoord. Vanaf vrijdagmiddag 14 uur wordt het akkoord openbaar gemaakt en is het o.a. HIER te vinden.

 

Jan Schuring

Fractievoorzitter