Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

Wybren Bakker (Diepenveen) beoogd  lijsttrekker D66 Overijssel

Op 30 juni jl. droeg het bestuur van D66 Overijssel – tijdens de algemene regiovergadering –  Wybren Bakker voor als  lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019.  De komende weken krijgen de leden de gelegenheid om met zijn voorgenomen benoeming in te stemmen.

 

Regiovoorzitter Fokke Hoogland: “Met Wybren hebben we  een zeer geschikte lijsttrekker in de Staten. Als ervaren Statenlid heeft hij  een brede kennis van zaken en een uitgebreid netwerk. En vooral is hij iemand die graag samenwerkt. Hij weet het D66-geluid op uitstekende wijze te vertolken en is een toegankelijke, energieke persoonlijkheid.”

Wybren presenteerde zichzelf aan de leden en gaf aan de komende jaren – samen met de fractie en gedeputeerde Annemieke Traag – te werken aan een Overijssel met een circulaire economie en een landbouwstelsel in evenwicht met de natuur en de omgeving. En zich in te zetten voor een ‘inclusieve’ samenleving waarin iedereen ‘mee kan doen’. Wybren schetst hierbij het ideaalbeeld van een provincie waar milieu en duurzaamheid hoog in het vandaal staan in alles wat we doen.

Als boerenzoon werd hem al vroeg geleerd samen de schouders eronder te zetten en iets te betekenen voor anderen. Hij benadrukte een teamspeler te zijn die zich realiseert dat samenwerking met en invloed van inwoners en maatschappelijke partners (zoals bedrijven, scholen, gemeenten, etc.) heel belangrijk zijn om voor de inwoners van de provincie mooie resultaten te behalen.

Wybren Bakker is recent benoemd tot fractievoorzitter met o.a. de portefeuilles Landbouw en Natuur. Hij volgt in die functie Margreet Overmeen-Bakhuis op, die onlangs wethouder werd in de gemeente Hellendoorn.

Wybren is woonachtig in Diepenveen (gemeente Deventer).