Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Terugblik raadsdebat Werkmakelaar-Oost

“Goede intenties leiden niet altijd tot goede keuzes”

Met deze woorden begon-fractievoorzitter Jan Schuring zijn betoog in de raadsvergadering van 27 juni 2018 over Werkmakelaar-Oost. Een zaak met vrijwel alleen maar verliezers.

 

 

Probleemdossier Werkmakelaar-Oost

Een kans om veel uitkeringsgerechtigden via proefplaatsingen aan werkritme en werk te helpen, kwam in 2016 als geroepen. Maar te grote voortvarendheid en opportunisme leidden tot te weinig controle en prestatieafspraken tussen gemeente Deventer en Werkmakelaar-Oost. De dubieuze constructie met grote subsidievoorschotten alsmede een gebrek aan  afstemming en monitoring gedurende het traject met Werkmakelaar-Oost, kon op flinke weerstand vanuit veel fracties, waaronder D66, rekenen. De gemeenteraad werd in een te laat stadium en soms ook onvolledig geïnformeerd.

 

Dossier is steen op de maag

Jan Schuring gaf namens D66 aan dat het voor de fractie als een steen op de maag voelde, een steen die binnen de fractie zo zwaar voelde dat werd besloten om de raadsleden in deze kwestie, een eigen afweging in hun stem te laten maken. Ondanks de toezegging om oud-medewerkers alle benodigde steun en begeleiding te geven en ondanks de excuses, bleef de raad erg kritisch op wethouder Kolkman.

 

Onafhankelijk onderzoek naar gang van zaken

D66 steunde twee moties:

  1. Pilots in het sociaal domein. In de toekomst zorgen voor betere prestatieafspraken, informatievoorziening, risicoanalyse en monitoring bij nieuwe pilots.
  2. Onafhankelijk onderzoek. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de regie en uitvoering van het dossier Werkmakelaar-Oost.

Een motie van wantrouwen tegen de wethouder haalde het niet. Het merendeel van de raad en fractie wilde eerst de resultaten van het onafhankelijk onderzoek afwachten. Wethouder Kolkman moet in dit licht dit najaar alsnog verantwoording afleggen. Hierna zal in de raad en in de fractie opnieuw de balans worden opgemaakt en het dossier op inhoud worden gewogen.