Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juni 2018

D66 neemt deel aan tweede formatiepoging

Op 1 juni bracht de informateur Martijn Dadema (Burgemeester Raalte) zijn advies uit. Een goed leesbaar advies dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Dadema adviseert een coalitie bestaande uit Gemeentebelangen (7 zetels), PvdA (6 zetels), GroenLinks (5 zetels), D66 (4 zetels) en CDA (2 zetels). Deze coalitie heeft een breed draagvlak in de Raad (24 zetels), wordt ondersteund door deze partijen, het bevat onderling voldoende chemie en bevat voldoende programmatische overeenkomsten om samen te werken aan een krachtig Deventer. Via deze LINK kunt u het advies lezen.

D66 zit in alle 4 gepresenteerde opties

Informateur Dadema presenteert 4 mogelijke coalities die op een meerderheid kunnen rekenen. Deze varianten zijn ontstaan op basis van de gevoerde gesprekken en in het advies is transparant zichtbaar welke partij welke voorkeuscoalitie voor ogen had. Het is fijn en mooi te lezen dat D66 in elk van de 4 genoemde scenario’s terugkomt. Met een duidelijk en ambitieus programma voor Deventer hebben we ons als betrouwbare en consistente partij gepresenteerd die niet voor verrassingen zorgt. Zie de LINK naar het rapport waarin de opties in hoofdstuk 5.5 beschreven zijn.

D66 gaat graag aan de slag met de tweede formatiepoging

Wij gaan graag snel aan de slag met de genoemde fracties om te werken aan de ambities voor Deventer. Informateur Dadema adviseert dat de nieuwe coalitiepartners in het eerste gesprek expliciet hun commitment in de coalitie uitspreken en de wil moeten tonen om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Dadema adviseert ook om een formateur aan te stellen die het vertrouwen geniet van alle formerende partijen en om inhoudelijk opnieuw te beginnen. Allemaal adviezen waarin wij ons goed kunnen vinden.

Woensdagavond 6 juni bespreekt de Raad het advies van de informateur en dan moet blijken of de genoemde partijen hiermee instemmen. Wij hebben alle vertrouwen in een samenwerking met GroenLinks om de D66 ambities voor de verduurzaming van Deventer een flinke stap verder te brengen tijdens de komende collegeperiode.

Vanaf woensdagavond worden de onderhandelingen hervat. Wij hopen dat we de komende periode snel tot een economisch ambitieus en een duurzaam coalitieakkoord kunnen komen.

 

Jan Schuring

Fractievoorzitter D66