Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 december 2017

D66 geeft steun aan ontwikkeling Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC)

Op 20 december heeft D66 ingestemd met het collegevoorstel tot de aankoop van 9,5 hectare van Akzo-Nobel voor een bedrag van € 7,5 mln, als onderdeel van alle afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het college heeft daarop deze SOK kunnen ondertekenen, samen met de Provincie, de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) en Akzo-Nobel.

 

Met de ontwikkeling van dit DOIC blijven 300 hoogwaardige arbeidsplaatsen behouden en is er perspectief op een ruime verdubbeling van dit aantal. Het DOIC is cruciaal voor de ontwikkeling van de Deventer Poort. Een gebied dat zich met het gasfabriekterrein ontwikkeld als kraamkamer voor nieuwe werkgelegenheid in onze stad.

 

De aankoop van het terrein brengt ook risico’s met zich mee. Risicoloos ondernemen bestaat niet. D66 constateert dat het college en de ambtelijke organisatie zorgvuldig heeft gekeken naar de risico’s en overtuigende beheersmaatregelen heeft genomen om die te beheersen. De SOK geeft daarmee vertrouwen. Naast de risico’s ziet D66 hier vooral de kansen! Als je je laat leiden door enkel risico’s, doe je niets en blijft Deventer zitten met een leeg en verontreinigd terrein zonder perspectief. Dat vinden we geen verstandige optie.