Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 december 2017

Schriftelijke vragen D66 over oneerlijke concurrentie door winkeltijden

Raadzaal Deventer

De Fractie van D66 stelde het college schriftelijke vragen over de oneerlijke concurrentie die bestaat door ongelijke openingstijden voor winkels in bepaalde branches te hanteren. Lees hier welke vragen de fractie van D66 aan het college stelde: vragen winkeltijden fractie D66 14 december 2017 (2)

 

Het college heeft begin december een raadsvoorstel naar de raad gestuurd die na de jaarwisseling zal worden besproken in de raad. In het voorstel wordt een verruiming van de winkeltijden voorgesteld voor een aantal branches (ijzerwaren en gereedschappen, verf, keukens, doe het zelf zaken ea) die dan op alle zondagen hun deuren kunnen openen. Hoewel D66 tevreden is met een verruiming van het aantal branches, vinden we het voorstel tegelijk inconsistent en oneerlijk tegenover de branches die hun deuren nog gesloten moeten houden.

 

Het Deventer beleid mbt de winkeltijden “is steeds meer onnavolgbaar, oneerlijk en achterhaald” aldus Dhr van den Maagdenberg (directeur Mediamarkt Boreel) in de Stentor van 11 december.

De Snipperling zal voor een belangrijk deel geopend zijn op de zondagen. Dit echter met uitzondering van enkele zaken (waaronder BCC) voor wie de vrije openingstijden op zondag (nog) niet van toepassing zijn. Dhr van den Maagdenberg wijst op de inconsistentie van de argumentatie voor de selectieve openingstijden qua branches. Voor de meubel- en doe het zelfzaken geldt het argument van de concurrentie met andere steden (oa Apeldoorn), maar voor zaken zoals Mediamarkt en BCC (consumenten-electronica) geldt dat argument niet. Wie op zondag een computer of TV wil kopen moet alsnog naar Apeldoorn reizen. Voor die zaken geldt het argument dat “zaken in de binnenstad worden geschaad”. Het is begrijpelijk dat zaken binnen één branche (zoals Mediamarkt en BCC) gelijk worden behandeld. D66 vindt echter het onbegrijpelijk dat branches onderling verschillend worden behandeld.