Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 december 2017

Schriftelijke vragen art 46 RvO

Rattenprobleem

In de Stentor van zaterdag 2 december staat een stuk over een rattenprobleem in de wijken Zandweert en centrum. Hierbij wordt aangegeven dat er sprake is van een plaag. Oorzaken die in de diverse media genoemd worden zijn gaten in de riolering en zwerfvuil. Ratten bezorgen overlast voor bewoners en kunnen ziektes overbrengen. Het is belangrijk dat mensen zich prettig voelen in hun eigen leefomgeving. Het is daarom belangrijk dat ratten zo goed mogelijk worden bestreden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan B&W:

  1. Wat is de omvang van het rattenprobleem in de gemeente? Zijn meer wijken getroffen dan bovengenoemde en zo ja, welke?
  2. Wat is de oorzaak van het rattenprobleem op de diverse plekken in de gemeente? Zijn er in de omgeving factoren waardoor ratten worden aangetrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwerfvuil/afvaldump, onderhoud groen, slechte/verouderde/kapotte riolering, langdurige opslag van goederen? Wat zijn de (mogelijke)gevolgen van het rattenprobleem voor de omgeving?
  3. Hoeveel meldingen krijgt de gemeente of aanverwante organisaties over overlast door ratten? En hoe gaat de gemeente om met deze meldingen? Zijn er voldoende medewerkers om de meldingen van problemen met ratten op te vangen en op te volgen?
  4. Wat gaat het college doen om het rattenprobleem aan te pakken? Wanneer start de gemeente met deze aanpak? En wat zijn de belemmerende factoren bij de aanpak van het rattenprobleem?