Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

D66: Grote Kerkhof vanaf eind maart 2018 autovrij?

D66 dient met o.a. GroenLinks een motie in voor de vergadering van woensdag 29 november. De strekiing van de motie is om het Grote Kerkhof per 27 maart 2018 autovrij te maken. In het jaar dat Deventer 1250 jaar bestaat is de start van het voorjaar 2018 een mooi moment om de afspraak van 2012 nu eindelijk te effectueren. Deventer verdient op dit prachtige historische plein zoveel meer dan een fantasieloze autostalling.

 

Afspraak nakomen

D66 wil het college binden aan de in 2012 gemaakte afspraak om het Grote Kerkhof autovrij te maken. Een afspraak die samenhing met de oplevering van het stadskantoor. De voorbije periode was het de bedoeling om het plein autovrij te maken als de herinrichting van het plein klaar is. Door de doorlopende discussies over die herinrichting en door de verkeerde keus om de plan- en besluitvorming door te schuiven naar het volgende college, is het nu volstrekt onduidelijk wanneer die herinrichting is te voorzien. D66 is, met de andere indieners van de motie, van mening dat het Grote Kerkhof per eind maart in 2018 definitief autovrij moet worden gemaakt. D66 hekelde eerder al de besluiteloze houding van de raad.

 

Levendig plein creëren in de tussentijdelijkheid

Wij vinden het plein zonder nieuwe inrichting niet aantrekkelijk. Daarom zijn wij voor een voortvarende start van de planvorming door een nieuw college. Maar dat zal nog de nodige tijd vergen. Het is daarom voor de tussentijdse periode tot de herinrichting belangrijk dat het plein vrijelijk kan worden gebruikt voor allerlei evenementen. Van beachvolleybal tot culturele evenementen. Meer activiteiten op het plein dragen bij aan de levendigheid in dit deel van de binnenstad. Dat willen de binnenstadondernemers ook. Om een levendig gebruik te bevorderen worden de maatschappelijke partners uitgenodigd. Deze partners kunnen een activiteitenplan te maken voor de periode van tussentijdelijkheid (tot de herinrichting). Daarvoor wordt met de motie ook financiële ondersteuning mogelijk gemaakt.

 

Grote Kerkhof toekomstbestendig

Een autovrij plein zal vast en zeker bijdragen aan meer tempo rond de planvorming voor de herinrichting van het Grote Kerkhof. Wij vinden het vanzelfsprekend dat het plein klimaatbestendig wordt heringericht.

De motie is de vinden op de website van de gemeenteraad.

 

Jan Schuring – Fractievoorzitter D66