Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 oktober 2017

Vrije openingstijden horeca een succes

De horeca in Deventer blijft vrije openingstijden houden. Dit heeft het college besloten na de evaluatie van de pilot die het afgelopen jaar gedraaid heeft. De fractie van D66 is blij dat deze belofte uit het bestuursakkoord en het verkiezingsprogramma van D66 is gerealiseerd.

Positieve ervaringen
Uit de evaluatie blijkt dat horecaondernemers tevreden zijn met het hanteren van vrije openingstijden. Zij ervaren een toegenomen omzet en de veiligheid van ondernemers en personeel is toegenomen. Ook blijkt er dat er een betere spreiding is van vertrekkende bezoekers en de binnenstad is verlevendigd.

Cijfers van de politie geven aan dat het aantal incidenten is afgenomen. Daarnaast ervaart de politie dat het niet gelijktijdig vertrekken van de bezoekers de-escalerend werkt. Zij ervaren dan ook minder overlast.

Eigen verantwoordelijkheid en minder regels
D66 wil graag de regeldruk verminderen, het vrijgeven van de openingstijden in de horeca is daar een goed voorbeeld van. Horeca ondernemers mogen zelf besluiten wanneer ze dicht gaan. Daarnaast vinden wij dat mensen zelf verantwoordelijk genoeg zijn om te bepalen wanneer zij naar huis gaan.

Kritisch blijven kijken
Uit de bewoners enquĂȘte komt als aandachtspunt naar voren dat binnenstadbewoners wat langer last hebben van geluidsoverlast en rondhangend uitgaanspubliek. Toch zijn de bewoners overwegend positief over de pilot. De fractie van D66 zal genoemde aandachtspunten kritisch blijven volgen zodat vrije openingstijden een succes zijn voor horeca, bewoners en uitgaanspubliek.