Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2010

Bereikbaarheidsconclaaf en Kom-Bathmen

Alle fractieleden hebben hun plekje gevonden, tijd om inhoudelijk wat onderwerpen te bespreken. Als eerste het bereikbaarheidsconclaaf. Het bereikbaarheidsconclaaf is onderdeel van het ambitiedocument van Asselberg en Coenen. Het conclaaf moet ervoor zorgen dat de stad keuzes maakt op het gebied van de bereikbaarheid van Deventer. Hoe lossen we het parkeerprobleem op? Is die er überhaupt wel of is informatie overbrengen naar de automobilist voldoende? Wat doen we met de benodigde parkeerplaatsen van de tijdelijke Wilheminagarage die volgens een convenant met de omwonenden binnen afzienbare tijd afgebroken gaat worden?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Andere belangrijke onderwerpen waar de raad keuzes in moet maken is de aanlanding van de Wilhelminabrug en de weg langs de IJssel, De Welle. Niet alleen in de spits staat het onderaan de brug vast, soms zelfs op een zondagmiddag. Iedereen is het er mee eens dat daar iets moet gebeuren. De raad heeft eerder afgesproken de IJssel meer bij de binnenstad te betrekken. Om dit waar te kunnen maken is een afwaardering (minder auto’s) van De Welle waarschijnlijk noodzakelijk. Maar waar laat je vervolgens al dat autoverkeer, zeker wanneer we ervoor kiezen de aanlanding van de Wilhelminabrug af te buigen.

De conclusie: de bereikbaarheid van Deventer zit ingewikkeld in elkaar. Wij als D66 streven naar een integrale oplossing waarbij knopen doorgehakt moeten worden en verwacht van betrokkenen hierin zich pragmatisch op te stellen.

Het tweede onderwerp is het bestemmingsplan van Kom-Bathmen. Het betreft hier een actualisering van ongeveer 50 oude bestemmingsplannen naar 1 plan. De actualisering maakt het mogelijk de plannen digitaal op internet in te zien. Een aandachtspunt bij de vaststelling was de links met het masterplan Bathmen. Het masterplan geeft de wenselijke ontwikkeling van het dorp aan. Recentelijk heeft woonstichting De Marken aangegeven op korte termijn niet aan de verwachting te kunnen voldoen. Wethouder Swart heeft aangegeven voor het einde van het jaar de raad te informeren hoe het staat met het masterplan. Als fractie wachten we de informatie af en zullen dan opmaken of er herijking van het masterplan noodzakelijk is.  

Harold Rietman, Raadslid