Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 oktober 2010

Waterschapsdebat levert nuttig inzicht op

Maandagavond waren de Deventer democraten bijeen voor een afdelingbijeenkomst. Te gast waren Gerard Schouw, Tweede kamerlid voor D66 en Marga Kool, Dijkgraaf van het Waterschap Reest en Wieden. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Naast overpeinzingen over de landelijke politiek, werd er uitvoerig gediscussieerd over de toekomst van de waterschappen. Waterschappen zijn een in de hele wereld vrij unieke vorm van het openbaar bestuur, en bestaan in Nederland al vanaf de 12e eeuw. Deventer heeft te maken met drie waterschappen: Rijn en IJssel, Groot Salland en Veluwe.

Het D66 verkiezingsprogramma geeft aan dat de twaalf provincies omgevormd moeten worden tot 5-6 landsdelen, en dat tegelijkertijd de taken van de waterschappen bij die landsdelen ondergebracht zouden moeten worden.

Echter tijdens de discussie van afgelopen maandag blijk dat de meningen daarover fors verschilden  in Deventer.

De slotconclusie was dat de waterschappen wel zelfstandig zouden moeten blijven, dus met behoud van de eigen belastingheffing. Maar er moet wel gewerkt worden aan een efficiëntere structuur van het waterbeheer. Dat is nu nog te veel versnipperd tussen gemeentes, provincies, het rijk en de waterschappen. Net zoals er op de arbeids- én de huizenmarkt een fundamentele toekomstgerichte verandering plaats  moet vinden, zo vinden de leden van D66 in Deventer. 

Er waren veel leden van D66 Deventer. De afdeling telt nu ongeveer 160 leden, en ook landelijk is er nog steeds een grote groei van het ledenbestand.

Zolangzamerhand gaan de democraten zich opmaken voor de verkiezingen van de Provinciale Staten die op 2 maart 2011 gehouden zullen worden.