Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2010

Aankondiging AAV + debat waterschappen

Beste Democraat,

Op 4 oktober 2010 organiseert D66 Deventer vanaf 19.00 uur een avond voor Democraten en geïnteresseerden uit de regio. De locatie waar deze avond plaats zal vinden zal u spoedig bekend worden gemaakt.

Van 19.00 uur tot 19.30 uur zal er een nieuwe ledenmoment plaatsvinden waar geïnteresseerde nieuwe leden kennis kunnen maken met leden van fractieleden en met leden van het bestuur. In dit half uur zal de nieuwe leden verteld worden hoe de D66 afdeling Deventer opereert en zullen actuele locale politieke thema's aan de orde komen. Nieuwe leden zullen hier spoedig persoonlijk voor uitgenodigd worden.

Aansluitend zal om 19.30 uur de algemene afdelingsvergadering (AAV) aanvangen. Aangezien het bestuur recentelijk door persoonlijke omstandigheden van bestuursleden met een drietal bestuursleden geslonken is zoekt het bestuur nieuwe bestuurders. D66 leden uit de afdeling Deventer kunnen zich tot vijf minuten voor aanvang van de AAV kandideren voor een bestuursfunctie. De agenda voor deze AAV treft u onderaan dit bericht.

Vanaf 20.00 uur zal er een debat plaatsvinden. D66 Tweede Kamerlid Gerard Schouw en D66 Dijkgraaf Marga Kool zullen hierbij aanwezig zijn.
Dit debat is openbaar, dus ook toegankelijk voor niet D66-leden. Het verloop van de avond zal in het thema staan van de waterschappen en de toekomst van de waterschappen.

AAV 4 oktober van 19.30 uur tot 19.55 uur.
 
1. opening
 
2. instellen stemcommissie
 
3. verslag d.d. ………(bijgaand: indien u opmerkingen heeft graag per mail vooraf doorgeven aan de secretaris ………)
 
4. mededelingen
–    afscheid van Frank, Bart en Senay
–    voortgang bestuur / evaluatie verkiezingen
 
5. verkiezing bestuurslid
Het bestuur roept leden op zich kandidaat te stellen voor lidmaatschap van het bestuur. Het bestuur wil graag uitbreiding met minimaal 1 persoon. belangstellenden kunnen tot 5 minuten voor aanvang zich bij de voorzitter bekend maken. Nadere informatie is vooraf ook bij hem verkrijgbaar.
 
6. rondvraag
 
7. uitslag stemming
 
8. sluiting
 
Herstart bijeenkomst 20.00 uur Themabijeenkomst