Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 september 2010

D66, PvdA, VVD, ADB : “opheldering over vergunningen JOP’s“

De vergunningverlening voor Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in Wijk 5 zijn mogelijk niet volgens de regels en afspraken verlopen. De plekken waren reeds enige tijd in gebruik voordat de benodigde vergunningen medio juni werden aangevraagd door de gemeente. Bovendien vond de inspraakprocedure in de zomervakantie plaats. Dit roept de nodige vragen op bij de fracties van D66, PvdA, VVD en ADB. De fracties vinden plekken voor jongeren in de wijk van groot belang. Draagvlak onder omwonenden van JOP’s is daarvoor ook essentieel. Gezien de recente ophef over overlast bij de JOP’s is het juist van belang om procedures en afspraken nauwkeurig uit te voeren, om het draagvlak voor deze plekken niet verder te laten afnemen. De fracties vragen opheldering aan het College van B&W over deze onverstandige werkwijze.

“Onverstandig omgaan met regels en procedures ondermijnt het vertrouwen van burgers in de gemeente, zeker gezien de bestaande gevoeligheden. Die maken een goede informatie van de burgers des te belangrijker. Ook zullen afspraken moeten worden nagekomen en procedures nauwkeurig uitgevoerd moeten worden”, aldus Patrick Sonneveldt (D66), Rob de Geest (PvdA), Hennie Eltink (VVD) en Bram Emens (ADB) in hun vragen aan het College van B&W.

De procedures rond bouwvergunningen voor twee bestaande JOP’s in Doornenburg en Indianendorp zijn mogelijk niet volgens de regels gegaan. Bovendien viel de bezwaarprocedure tegen de bouw middenin de vakantieperiode, zodat omwonenden amper in de gelegenheid waren bezwaar aan te tekenen.

De fracties willen van het College weten of de JOP’s al ruimschoots in gebruik waren voordat de gemeente op 15 juni een bouwvergunning aanvroeg en hoe er zoveel tijd tussen ingebruikname en aanvraag kon zitten. Zij stellen dat, indien de JOP’s al in gebruik waren voor de vergunning zelfs maar was aangevraagd, ze enige tijd illegaal zijn geweest, en noemen de handelwijze van de gemeente in dat geval onverstandig, gezien de 
stemming die er al heerst rondom de plekken.

De fracties vinden het verder ongewenst om af te wijken van de goede gewoonte om inspraakprocedures niet in vakantieperiodes te laten vallen, en willen van het college weten hoe wordt omgegaan met betrokkenen die zich overvallen voelen door de gehanteerde termijnen.