Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2010

D66 wil oplossing huisvesting buitenlandse scholieren

D66 Deventer maakt zich zorgen om de problemen die Saxion Hogeschool heeft met het huisvesten van buitenlandse studenten. In voorgaande jaren kon Saxion met veel kunst- en vliegwerk nog net iedere student aan een kamer helpen, dit jaar lukt dit niet.
Met de komst van nieuwe internationale studies, wordt dit probleem alleen maar groter.

Fractievoorzitter Patrick Sonneveldt:” De D66-fractie vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van Deventer als onderwijsstad en broedplaats van innovatieve ideeën, is internationale samenwerking erg belangrijk. Door het gebrek aan woonruimte, dreigt Saxion in Deventer de concurrentieslag met andere Hogescholen te gaan verliezen”.

In een brief roepen D66 het college van B&W op, samen met Saxion naar een structurele oplossing voor de huisvesting te zoeken.